SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub osemsmerovka - pes

Sprievodca: „Ten pes nesmie sedieť na sedadle!“ Pasažier: „Má na to právo! Má cestovný lístok ako každý iný.“ Sprievodc: „Dobre, tak aspoň nech …tajnička má 12 písmen!“

KASYOMMRKVY
ÁONKELROTIS
PŠSOŠDEAPKE
YUÁLPCBNLER
RNMMIOBAMAD
OKAPREDSLHP
AAŠKÁEYMOÍO
RLADLRBÍILK
CHOETALDRDOL
ÍHAČRKTRÁVA
VODOVÁHARED