SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 21102021

Študenti medzi sebou:

  • Chcel by som sa učiť na Mesiaci!
  • Prečo ?
  • Pretože …tajnička.

Křížovkářský
ráj
ČESKÝ VÝROBCA ČOKOLÁDY
TAJNIČKA 1.DIEL
ZRETEĽ
TU MÁŠ
Křížovkářský
ráj
SLADKOVODNÁ RYBA
LIDOVÉ NOVINY (SKR.)
DRENÍM POŠKODÍŠ
TAJNIČKA 2.DIEL
NEMECKÁ ČÍSLOVKA
NATO, V NIEKTORÝCH ROMÁNSKYCH JAZYKOCH
VEĽA PIJE (EXPR.)
ODRODA
MADAGASKARSKÁ POLOOPICA
H FONETICKY
INTERNÝ METODICKÝ POKYN (SKR.)
INIC. SPEVÁČKY HEGEROVEJ
MODEL AUTA FORD
RENALIS (SKR.)
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA (SKR.)
POOSEKÁVA
ZNAČKA PRACIEHO PRÁŠKU
REV (EXPRESNE)
PONÚKA
SKONZUMUJEM
HIGH VOLTAGE (SKR.)
ROH
Křížovkářský
ráj
VÝKONNOSTNÁ TRIEDA /SKR. /
POHONIČ PSIEHO ZÁPRAHU
CITOSLOVCE SMIECHU
PANOVNÍK V RUSKU
POŠTOVÁ POUKÁŽKA
SEVERSKÝ PAROHATÝ KOPYTNÍK
MATERSKÁ ŠKOLA (SKRATKA)
TRYSK
VÝKRES
ZVUK TRÚBKY
PÔVODCA VŠETKÉHO
LIETADLÁ (HOVOR.)
ZOTRVANIE NA JEDNOM MIESTE
KRÁČAJÚ
ZÁKLADNÁ ČÍSLOVKA
SPOLU
OČISTI V KÚPELI
TAJNIČKA 3.DIEL
DRUH TRHAVINY
PIJANSKÝ VÝRAZ
SOLMIZAČNÁ SLABIKA
ČASTÉ JAPONSKÉ KRSTNÉ MENO
AHA, POZRI
LITERÁRNE LISTY (SKR.)
ROZRÝVAJ
ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV (SKR.)
LÚKA (KNIŽNE)
AMERICKÝ (SKR.)
PODOPRI
Křížovkářský
ráj
ZNAČKA AUDIOKAZIET, ZNAČKA AUDIO NOSIČOV
CITOSLOVCE UVAŽOVANIA
INDICKÁ OMÁČKA ZO STRUKOVÍN
POVINNOSŤ, PRÁCA
MAJSTROVSKÝ STUPEŇ V DŽUDE
PRINCÍP VSTREKOVANIA
DOPRAVNÝ PODNIK (SKR.)
KATOLÍCKA UNIVERZITA (SKR.)
ČESKÉ CITOSLOVCE NA ZACHOVANIE TICHA
TANEČNÁ ŠKOLA (SKR.)
VYMERANÉ, VYMEDZENÉ MNOŽSTVO
SKLADBA PRE TROCH HRÁČOV
CIRKUSANT
KRÁČAL, IŠIEL