SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 30072021

Bez reklamy sa ani …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A KRESLENÝ MAGAZÍN, SPEVNENIE KOVOM, NANOVO, ZNOVA
B SCHRÁNKA NA ŽREBOVANIE, VPIS, LUNAR ORBITER (SKR.), POHREBNÁ HOSTINA
C TAJNIČKA 1.DIEL, TAK AKO, NA SPÔSOB, PODĽA
D RASCOVÉ LIKÉRY, OBRAZ NAMAĽOVANÝ GVAŠOVÝMI FARBAMI, LIEK PROTI HORÚČKE
E VEDÚCA OSOBNOSŤ, POPEVOK, BUNKOVÉ TKANIVO, STREŠNÁ KRYTINA, DRUH IZOLAČNEJ LEPENKY, DRUH STREŠNEJ ASFALTOVEJ KRYTINY
F ZN. KOZMETIKY, DRUH ŠPORTU, OŤAP, OTUP, VYHRATÉ POSTAVENIE V ŠACHU
G UMELÉ VLÁKNO, UMIERA (KNIŽNE), TAJNIČKA 2.DIEL
H PREBERIEM K ŽIVOTU, PRIESKUM VEREJNEJ MIENKY, DRUH PALIVA
I CESTOVALI V LIETADLE, POTRAS, MONGOLSKÝ PASTIER DOBYTKA
1 KUL, ORGANICKÁ ZLÚČENINA
2 PRIDÁ SOĽ, POTREBA LYŽIARA
3 MULICA, MEGALITICKÁ STAVBA
4 KRÁČAŠ, PATRIACE EDOVI
5 KOMPLEXNÁ INFORMAČNÁ BÁZA (SKR.), MENO ERIKY, AFRICKÝ VEĽTOK
6 VIDINA, DÚŠOK, HLT, LOK, RÍMSKYCH 2001
7 PREJAVUJE SA ZVUKOM, OPEČIATKUJ (HOV.)
8 RÚBAL, ČIARA NA IHRISKU
9 VYLÍČ, STROJENÉ SPRÁVANIE
10 POKRMOVÝ TUK, ZNAČKA UMELÉHO TUKU, NÁPLŇ TLAČIARNE
11 ASOCIÁCIA STOLNÉHO TENISU, NA TOTO MIESTO, VÝROBCA VYSÁVAČOV
12 KRIVDA, PLÁPOLÁ, CESTOVNÝ DOKLAD
13 ZN. MOBILNÝCH TELEFÓNOV, PRÍSTROJ NA VARENIE KÁVY (ZN.)
14 PYTLIACI KLADÚCI OKÁ, VRIEDOK NA TVÁRI
15 HRNIE, NÁPLŇ DO JEDÁL
16 URÁN, PO ČESKY, PÍSOMNÉ POTVRDENIE
TELA