SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 20112020

Náš parlament je ako jedna veľká …tajnička.

Křížovkářský
ráj
OČISTI MOTYKOU OD BURINY
TAJNIČKA 2.DIEL
NA KTORÝCH JE VYKONANÁ SEJBA
MOL JORDÁNSKA
Křížovkářský
ráj
VYRÁBA TKANINU
CITOSLOVCE BOLESTI
KRÍDLO BUDOVY
TAJNIČKA 3.DIEL
POISŤOVACIA SPOLOČNOSŤ
OMÁM
TETA, TETKA (HOVOR.)
NÁSTROJE KOSCOV
MADAGASKARSKÝ HMYZOŽRAVÝ VTÁK
OZNAČENIE VEĽKOSTI MODELOVEJ ŽELEZNICE
ZRAK
UKAZOVACIE ZÁMENO, TAMTÁ, ONÁ
KTORÍ
AUTOMATIC NOISE LIMITER (SKR.)
KÓD AUSTRÁLSKEJ MENY
NEPLATNÝ PRÁVNY AKT
ZNAČKA VIDEOREKORDÉROV
ANGLICKÝ ŠĽACHTICKÝ TITUL
POMOC: KUROL, JY
NA STOM MIESTE
VÝRAZ TVÁRE
STRUNOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ
INIC. HERCA BATTHYANY
KONZERVUJE DYMOM
POPOD
OVANUTIE (BÁS.)
V, VO (LEK.)
STERILNÁ ČISTOTA
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE (SKR.)
OBRÁZOK (SKR.)
RÍMSKYCH 499
ZAKAUKAZSKÝ BRNKACÍ NÁSTROJ
INICIÁLKY HEREČKY MÓROVEJ
RÍMSKYCH 1 504
ZAKÁZANÝ HERBICÍD
CHOLERA
ČLOVEK TRPIACI MONOMÁNIOU
VYMEDZÍ, URČÍ
HOLANDSKÝ SYR
MICRO-ELECTRO-MECHANICAL SYSTEMS
AJ, KEĎ (SPOJKA)
INICIÁLKY ČÁSLAVSKEJ
BÁJNY VTÁK ZASAHUJÚCI DO ĽUDSKÝCH OSUDOV
LÁKAL (KNIŽNE)
SKRATKA ROTNÉHO
PREDLOŽKA S DRUHÝM PÁDOM (GENITÍVOM)
Křížovkářský
ráj
SVETOVÝ POHÁR (SKR.)
POKRY ROSOU
TAJNIČKA 1.DIEL
ZABAĽ DO PLIENOK
OČISTI V KÚPELI
AVIVÁŽNY PROSTRIEDOK
ROZRÝVAŤ
REČNÍCI
MENO IMRICHA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SKR.)
OBLUDY
SITUÁCIA