SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub osemsmerovka - meno

Pri výsluchu na polícii:

  • Vaše meno?
  • Bohumil Štipec.
  • Vaše zamestnanie!
  • Archeológ.
  • Nerobte sa dôležitý a povedzte to po slovensky!
  • Robím vykopávky.
  • Čo tu machrujete?! Povedzte rovno, …tajnička má 10 písmen!

ŠHŽEAOETID
ZAJACVNSTR
KRRSSEKERA
RMRKGRRAAV
OOAIAČTVRE
KNRMENOSET
OISOPKATRS
DKBVDUAOAT
ÍABONSLNKO
LÍPLRÁLKSP
KÁLOKŠKAAA