SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 29072020

Po návrate z podnikového plesu sa chváli žena manželovi:

  • Všetko sa točilo okolo mňa!
  • …Tajnička.

Křížovkářský
ráj
OPAK NOVO
TAJNIČKA 1.DIEL
ODBORNÍK V EKONÓMII
PASCAL (ZN.)
Křížovkářský
ráj
PLÚŽIA
BARMSKÉ PLATIDLO
ZBERAČ
TAJNIČKA 2.DIEL
FRANCOVKA
SAVANA
OMÁMIA, OČARIA
DÁMSKY KLOBÚČIK
VZBÚRENEC
HEKTÁR (ZN.)
OTEC (FAM.)
CITOSLOVCE HLASU SOVY
V, VO (LEK.)
KÓD ŠPANIELSKEJ PESETY
INICIÁLKY MALIARA KOSÁRKA
VYPÚŠŤAJÚ SLZY
ČISTIČ MOTOROV
ISLAMSKÝ BOH
MODIFIKÁCIA KYSLÍKA
ZNAČKA VIDEOREKORDÉROV
KYPRI PLUHOM
DRUH ĽUDSKÉHO ZUBA
POMOC: ARVA
INICIÁLKY MOJSEJOVEJ
ANIMAL ENCLOSURE MODULE
ORDERED LIST (SKR.)
INAK
ČESKÁ NÁRODNÁ RADA (SKR.)
BIELY (BÁSN.)
CITOSLOVCE BOLESTI
ÁZIJEC
PODSVETIE
SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE (SKR.)
ÚDERY
DRUH MÄKKEJ TÓNINY
JEDNOTKA FREKVENCIE
HLINÍK (ZN.)
ZNEMOŽŇUJÚ
NIE PRAVÁ
SKRIŇA NA ZBRANE
Křížovkářský
ráj
PLAKALA (BÁS.)
ZOBER
KNEDLÍČEK, HALUŠKA, PO ČESKY
OČNÝ ZUB VLKA
ESTETICKÁ HODNOTA
PERY (BÁSN.)
EXISTUJEŠ
CIEĽ
OSAMOTENÁ
EOSINOFILNÝ GRANULOCYT (SKR.)
EXISTUJEME
ČAROVNOSŤ, NÁDHERA (BÁS.)
ÚSTAVNÝ SÚD (SKR.)
SEKÁ, RÚBE
INICIÁLKY HEREČKY HAASOVEJ
URČITÉ MNOŽSTVO
KTORÝ (HOVOR.)
PRÍSTROJ NA VARENIE KÁVY (ZN.)
ZA RÁNA
INDOEURÓPAN, ČLEN STARÉHO NÁRODA
VLK Z KNIHY DŽUNGLÍ