SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

SMS

20 hodín večer. Dostanem SMS od priateľky: Ja alebo futbal ?! 23 hodín. SMS mojej priateľke: …tajnička má 12 písmen.

MRSTJACILOP
REGÁBRMPAPK
ASŽSJKDEPOM
LPMOOSEGTČC
AILTRIRAZLD
RRKSNMISOOA
OÁAEEPBNTVL
STRMEŇAJUEK
MOTOLÁNAKKO
KRADEAAÁATP
YMANDARÍNKA