SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 11052020

Gejza vidí Deža na bicykli. Spytuje sa ho.

  • Koľko stál?
  • …Tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A ÚSEČNE, ĽAVICOVO ORIENTOVANÁ ČASŤ, SNOVAL
B HUDOBNÍK S TRÚBOU, UNIVERZITA KARLOVA (SKR.), DRAVÝ VTÁK, ÚDERY
C TAJNIČKA 1.DIEL, DOKONČI PITIE, INAK, INAKŠIE
D INAK, MENO TOMÁŠA, BAKALÁR TEOLÓGIE (SKR.), MOTORISTICKÁ PREDPONA
E ODEV MOSLIMKY, ŽENY S VEĽKÝMI OČAMI, CHYBA
F VYPESTOVANÁ ZO SEMENA, JEDNOTKA ELEKTRICKEJ KAPACITY, TYP OBRAZOVKY, PRÍBYTKY VČIEL
G OZNAČKUJ, TAJNIČKA 2.DIEL
H HLADKAL, RADA SPIACA, PATRIACE OTOVI
I SÚBOR ÔSMICH HLASOV, NAVERBOVAL, PREDAJCA, DEALER
1 ZMEŇ TVAR VYNALOŽENÍM TLAKOVEJ SILY, ČESKÝ VÝROBCA ZÁPALIEK
2 ŠÚCHALA, MUŽSKÉ MENO
3 RWANDA (MOL), POSTREK NA HMYZ, STARŠÍ (SKR.)
4 SLOVESNÁ PREDPONA, LISTINA PRÁV A ZÁSAD, EČV KOŠÍC
5 CITOSL. BRECHANIA PSA, SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ATEROSKLERÓZY (SKR.), ČATÁR (SKR.)
6 VYVAĽUJE OČI (EXPR.), HEBREJSKÝ BUBON, NAPÍNALO (KNIŽ.)
7 POĽNÁ LIEČIVÁ BYLINA, ČESKÁ PLOŠNÁ MIERA, SNEMOVŇA NÁRODOV
8 ZNAČKA AKUMULÁTOROV, SUROVINA NA VÝROBU CUKRU
9 ČÍRA TEKUTINA, SLOVNE POURÁŽAJ
10 PROSTRIEDOK NA ČISTENIE OKIEN, PATRIACA EDOVI
11 VRKOČ (NÁR.), NESPI, PLES
12 AMERICKÝ BOXER (MUHAMMAD, *1942), PULZ, PRIEBEH, VÝVOJ
13 PRESVEDČIVÝ DÔKAZ (EXPR.), PRUDKO POSTRČÍ
14 ŠPORTOVÁ LOĎ, ŠIROKÉ ÚDOLIE
15 EGYPTSKÁ BOHYŇA VOJNY, ĎOBE ZOBÁKOM
16 ČASŤ DREVA, TAKMER