SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 26082019

On a ona v posteli. Zazvoní telefón. Ona zdvihne slúchadlo, počúva, potom povie:

  • Áno, áno, dobre, – a položí.
  • Kto to bol? – pýta sa on.
  • Ale, iba manžel volal, že príde neskôr, …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A JEDNOTKA ČASU, 60 SEKÚND, ŠESŤDESIATINA UHLA, JEDNOTKA OBLÚKOVÉHO STUPŇA, OKAMIH, CHVÍĽKA, KLEBETNÁ ŽENA, TEMNO
B STARŠÍ TYP TELEVÍZORA ZNAČKY TESLA, PRINES, PRIATEĽ BOLKA
C TAJNIČKA 1.DIEL, VYDÁVA ZVUK HODÍN
D EURÓPSKY KLUB (SKR.), OZNAČKUJ, NATRIE, NAMAŽE (HOVOROVO), OBLEČENIE
E MINISTERSTVO OBRANY (SKR.), BEDLIVO, POZORNE, ŠKRIPOT (BÁS.), ÚŽITOK
F ZÁVODNÝ KLUB (SKR.), OBKRÚTIA, ODVÁŽNE, PONOR DO NIEČOHO
G CITOSLOVCE BOLESTI, BABKA (DETS.), TAJNIČKA 2.DIEL
H NÁSTROJ NA KRÁJANIE CHLEBA, NÁPLŇ TLAČIARNE , OSVETĽOVACIE TELESO MAJÁKA
I STRAŠILO, DESILO, VLK Z KNIHY DŽUNGLÍ, VÝROBOK Z TOFU
1 MENIČ DÁTOVÉHO SIGNÁLU, ZÁKLADNÝ (SKR.)
2 AFRICKÝ STROM, SLIEPKA
3 ZN. NAMÁČACIEHO PRÍPRAVKU, STRAŠIDLO
4 POĽNÁ ÚZKA CESTA, PÁR
5 ROZTAVUJ, TURECKÁ PÍŠŤALA, ZVINUTÁ LÁTKA
6 AUTOMATIC NOISE LIMITER (SKR.), NITRID HLINITÝ, IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ORGANIZÁCIE
7 VŠELIČO (EXPR.), ČASŤ TVÁRE
8 VEĽKÝ TROPICKÝ VTÁK, SÚTOK (VODOHOSP.)
9 LEN, LENŽE, IBAŽE (NÁR.), ČASTI STROMOV
10 SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SKUPINA, VZBÚRENEC
11 AIR SEA RESCUE, EXISTOVAL, TERAZ (V HUDBE)
12 ZVYŠKY PO OHNI, EUROPEAN PATENT OFFICE, LIETAJÚCI TANIER
13 ŠNÚRA , PRÍČINNÁ SPOJKA
14 DÔKAZ NEVINY, MENO ANNY
15 VRCHNÁK, UMELEC TVORIACI SOCHY
16 PYTLIAK, SKRÝVALA