SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub osemsmerovka 23082019

  • Pani, váš syn mi strhol vlasový príčesok!
  • Chvalabohu, už som si myslela, že …tajnička má 13 písmen!

BABOABSAAKS
VDÁLGBAKITE
PLESYNSČAOD
AČUVSEAIOZM
VSOHIIKTBRA
ALSVLASYÁUA
LLTDPITLOTA
SPONAOEANAT
OBPVKDTNČKR
ACHAPOAKALKO
PREMERANIEA
ANALYTIČKA AORTA BAOBAB BODLIAČIK BYVOL DEVIATAČKA ETIKA MODELÁR OPACHA OSLAVA OZRUTA PLESY PREMERANIE SEDMA SKAZA SLNKO SPONA STOPA TANGO TETKA UHLIE VČELA VIESKA ZBYTOK