SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub osemsmerovka 24062019

  • Čo teraz robíš?
  • Duševne pracujem.
  • Nehovor!?
  • Predstavujem …tajnička má 12 písmen.

SPŠSAIJLSVA
TDOTOLABMEC
RRCHVUKSUECHI
OAOVÝPLATAN
JAZVAŠESILV
VEUMYSEĽAPO
OBRATRANČEK
DOBRORÁIIÚI
CÁÁTYRDCHPEŠ
AŇOACOTAEUE
FMUIRTČALLN
AORTA BRATRANČEK CEMBALO DOBRO JACHTA JASLE JAZVA JERRY KÚPAČ LANÁR LEPIČ MARTA MOTOREST NEŠIKOVNICA POVÝŠENIE RÁCHEL RODIČ SMETI STRÁŇ STROJVODCA ŠTUPEĽ TRIUMF TROVY VÝKAL VÝPLATA