SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

klub krížovka 17092018

Študenti medzi sebou:

  • Chcel by som sa učiť na Mesiaci!
  • Prečo ?
  • Pretože …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A SKALY, ŠIBAL (EXPR.), NADPRIRODZENÁ BYTOSŤ
B REMEŇ, PÁS, DAR BOŽSTVU, DOKTRÍNA,UČENIE
C TAJNIČKA 1.DIEL, KRMIVO PRE KONE
D ČESKÝ VÝROBCA ČOKOLÁDY, RAD, SLED, DVORČEK (ANAT.)
E BĽABOT (EXPR.), VRESKOT, KRIK, NEZHRABUJ
F PODLIAK (ČES. PEJOR.), FARBA (KNIŽNE), ŽENSKÉ MENO (30.1.), ZHOTOV VENIEC
G NÁŠHO LETOPOČTU (SKR.), TAJNIČKA 2.DIEL
H OBCHODNÁ INŠPEKCIA, JUŽNÉ STROMY, HORSKÉ SLNKO, TYP MONTOVANÉHO DOMU (ČESKY)
I PRÁCE NESCHOPNÝ (SKR.), ČINIŤ , BANKROT (PRÁV.), ŠPAN. ĽUD. TANEC
1 NÁDRŽ NA VODU, ZVÄZOK OBILIA
2 DRUH SLABOZUBCA, ZAHROTENÝ KUS DREVA
3 OSLOVENIE MATKY, BIELKOVINA V OBILÍ
4 NEMECKÝ KONCERN, OTUPENO
5 NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, NITRILOTRIACETICKÁ KYSELINA (SKR.), JEDEN PO NEMECKY
6 EKVIVALENT (SKRATKA), ŠPORTOVÝ KÓD SLOVENSKA, 1 + 1
7 ČISTÝ SPÔSOB (ŽARG.), OČISTIŤ VODOU, OBMYŤ
8 ODOBERE, NÁDHERA
9 (TIEŽ YETI) SNEŽNÝ HIMALÁJSKY TVOR, KOŠÍK ZO SLAMY (NÁR.)
10 ŠKRABKA PRI PLUHU, POKRÝVALI
11 OZNAČENIE ELEKTRODOMU, ZOSILNENÝ ČESKÝ ZÁPOR, NÁROD
12 ČESKÝ SÚHLAS, AMERICKÁ ROCKOVÁ SKUPINA, NADNÁRODNÁ POISŤOVŇA
13 TENDENCIA, VODÁCKY POZDRAV
14 ČLEN JURY (ZASTAR.), MALÉ UCHO
15 EKOLOGICKÝ PRÍPRAVOK, PILOT
16 DRUH ŽIVICOVEJ LÁTKY, ZÁKLADNÁ FARBA
AREOLA, APARA, LAKA