SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

Klub křížovka 28082018

Říká lékař panu Babicovi: – Předepsal jsem vám uhlí v tabletách. – Jste …tajenka!

Křížovkářský
ráj
SKOSENÍ
TAJENKA 1.DÍL
ODVÁŽLIVEC
NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
Křížovkářský
ráj
POLNÍ MÍRA
TÁBOŘENÍ
SEKERA S DLOUHÝM TOPOREM
TO I ONO (ZŘÍDKA)
IND. ZÁLIV
SOCHOR KT. SE UPEVŇUJÍ ŽEBŘINY
DUMASŮV MUŠKETÝR
SUŠENKA
MOŘŠTÍ KORÝŠI
ZKR. TENISOVÉHO KLUBU
DOMÁCKY OLGA
CVIČITEL
ZN. CÍNU
CITOSLOVCE SMRSKNUTÍ
INICIÁLY PĚVKYNĚ TAUBEROVÉ
ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKA
TAJENKA 3.DÍL
DOMÁCKY SVATAVA
Křížovkářský
ráj
ATOM
VZHLED CELKOVÝ
ANGLICKY BODY
ZDE
ESEMESKA
ZN. TELLURU
JAROSLAV /HOVOR. /
VODIČ ELEKTŘINY
ZRNÍ K SETÍ
TIHLE
SPORTOVNÍ DISCIPLÍNA
DRUHOVÁ ČÍSLOVKA
DĚTSKÝ POZDRAV
TĚŽKOST
ČESKÝ BÁSNÍK PRO DĚTI (JAN, 1901-1970)
VYKONÁVAT ODPLATU ZA SPÁCHANÝ ČIN
CITOSLOVCE OPOVRŽENÍ
VYVRTANÝ OTVOR
ŽENSKÉ JMÉNO (10.9.)
MUŽSKÉ JMÉNO
POMOC: SPOTS, BOMB, SIR
MAHAGON (OBECNĚ)
OD TÉTO DOBY /ZAST. /
TAJENKA 2.DÍL
OTOKY
INDONÉS. OSTROV
PŘITAKÁNÍ
ČERNÝ (FRANCOUZSKY)
AVŠAK
TU MÁŠ
HMOTNOST S OBALEM
ZMRZLÁ VODA
BOLEST
ZN. HELIA
ANGL. PUMA
INIC. ZÁTOPKA
NÁZEV HLÁSKY V
ZVRATNÉ ZÁJMENO
JÍZDOU OPOTŘEBOVATI
SLOVENSKY "OSM"
VNÍMÁNÍ VLASTNÍMI SMYSLY
OBRUBY