SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

KRAVA

Maľovaná krížovka

ASD
1
211
221213
3321243112224
31813562612134655843
241111611161111611
4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 4 4 4
11
22
33
33
14361
2231212
31111113
423324
23
23332
322
32222
22221
221
13
11
11
11
13
171
1111
12321
1111
33
3
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Maľovaná krížovka (505)