SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

Jeleň

Maľovaná krížovka

ASD
2211
1111161
3276721336189733
1 2 3 4 6 11 1 3 3 10 8 9 1 4 6 6 6 7 1 2 13 2 3 1 5
1112
122
213
15
2
4
21
5
7
5
18
19
19
18
16
15
36
332
1221
2122
1221
2111
1121
2222
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Maľovaná krížovka (528)