SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 03122021

On a ona v posteli. Zazvoní telefón. Ona zdvihne slúchadlo, počúva, potom povie:

  • Áno, áno, dobre, – a položí.
  • Kto to bol? – pýta sa on.
  • Ale, iba manžel volal, že príde neskôr …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A POMÔCKA VODOHOSPODÁRA, PÔVABNE, ZLADENE, SMÚTOK (BÁS.)
B VZPRIAMOVAČ, OKNO, KRÍDLOVÝ OLTÁR
C TAJNIČKA 1.DIEL, CHIRURGICKÉ KLIEŠTE, KLIEŠTIKY
D KRYTINOVÁ ŠKRIDLA, VLNOVKA (STAV.), KRIK (ZASTAR.), MURÁRSKA LYŽICA
E POCIŤOVALA, POĽNÉ JEDÁLNE MISKY (HOVOROVO), TLESK (ZRIED.)
F PREPÁSAL, OBYVATEĽ RÍMA, MAJITEĽ KELNE
G KANÁLOVÝ HLODAVEC, TAJNIČKA 2.DIEL
H POVEL PRE PSA, OBLIEKLA, NAPLNIL VODOU
I DRUH ŠKODLIVÉHO HMYZU, HLUK, KLESLI, PADLI

Zvislé legendy

1 BÁDATEĽ, VÝSKUMNÍK, OPALOK (ZRIED.)
2 POKRYJE ROSOU, PRAVOSLÁVNI KŇAZI
3 DEMONŠTRATÍVNA VERZIA (SKR.), PARIPA
4 OKOVANÉ VEDRO, ELEKTRICKÝ VÝBOJ
5 BRITSKÁ HUDOBNÁ STANICA, KOSOVO LIBERATION ARMY (SKR.), ARMÁDNA TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
6 STAROGRÉCKY BOH VETROV, ÚHOR, PO NEMECKY, BÁJNY VTÁK
7 HOVORÍ NEZMYSLY, DOKTOR SOCIÁLNYCH VIED
8 VEĽKÝ TROPICKÝ VTÁK, TAKTIEŽ (KNIŽNE)
9 BÝVALÁ ŽUPA, UMELE, STROJENE
10 PASÍVA , ORGIE ČARODEJNÍC (ZASTAR.)
11 PONÁRAJ, POKYN (BÁSNICKY), NATIONAL OFFICE OF STATISTICS
12 SLUČKY, ZNAČKA MOTOCYKLOV, VÝROBCA AUTA DÁCIA
13 VRTOCH (ZASTAR.), ZUTEKALA
14 ZOMRELA (KNIŽ.), PRÍPRAVOK NA NIČENIE HMYZU
15 ZELENÁČ, ZAČIATOČNÍK, ROBIL NIEČO ZLÉ
16 PISKOR INDICKÝ, POKRÝVALI

Pomôcka

LIŠAJ
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (946)