SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

STENA

  • James!
  • Áno, pane?
  • Kopni do steny!
  • Prečo, pane?
  • …Tajnička má 12 písmen!

MANAPÁJADLO
ASRRMOVMNEA
ČESKOADALKS
KIMPSDTFTÁN
ASTALINIARA
KHRSTENACBA
BTKNIŤŠELAM
AVOŽIACIEIA
RETILBRÁNAB
KYDNAPACAAO
ŠNOÝATALPÁZ
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (945)