SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 29112021

Učiteľka napomína neposedných žiakov: „Nehláste sa, keď nič neviete! Tu nie sme …tajnička!“

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A MOŽNO JU VYPERIEŠ, ZNAČKA LODNÝCH MOTOROV, PATRIACI JAROVI
B LIEK PROTI KAŠLU, VÝROBOK Z TOFU, STARŠIE NARKOTIZAČNÉ LÁTKY
C TAJNIČKA 1.DIEL, DRUH MÄKKEJ TÓNINY
D OLEJ, PO ANGLICKY, PATRIACI PATE, ODDELENIE ANESTÉZIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY (ARO), VIALA
E NEOPAKOVANE, PENIAZ, 1000 KG, PREDAJCA NÁBYTKU
F MENO ADOLFA, ZLUČOVACIA SPOJKA, EXISTUJÚ, OPUCHLINA, ZATĹKAJ KÔL DO ZEME
G TENISOVÝ ÚDER, OHRIEVANIE, TAJNIČKA 2.DIEL
H HRUBŠIA SUROVÁ HODVÁBNA LÁTKA, PAROHATÝ PREŽÚVAVEC NAŠICH HÔR, INAK
I KOVY NA UMELÉ ZUBY, MLÁĎA OŠÍPANEJ, DOMÁCE ZVIERA, UCTIEVALA

Zvislé legendy

1 UCHOLAK, PÍSMENO GRÉCKEJ ABECEDY
2 HROMADIA, DOLE
3 DOLU (POET.), VRCH NAD NITROU
4 RESPEKTÍVE (SKR.), PRAOBYVATELIA NOVÉHO ZÉLANDU
5 AFRICKÝ VEĽTOK, POSTAVA ÍRSKEJ MYTOLÓGIE, PREČ (HOVOR.)
6 MENO ANNY, RÚB, PERY (BÁSN.)
7 ZNAČKA NEALKO NÁPOJA, ODVAL RIEČNYCH USADENÍN VZNIKNUTÝ RYŽOVANÍM
8 ČISTIACI PROSTRIEDOK NA OKNÁ, V PODSTATE PÔŽIČKA
9 MEDVEĎ (DET.), JEDNOTKA MAGNETICKEJ INDUKCIE
10 ODBORNÝ NÁZOV KOSATKY DRAVEJ, ZANES
11 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY (SKR.), NIE TO, ELENA (DOMÁC.)
12 CITOSLOVCE ÚDIVU, KLAM (KNIŽNE), ČASŤ ŠKÓTSKYCH MIEN
13 A TAK, SKRÁTKA A DOBRE
14 MUŽSKÉ MENO, 57 RÍMSKYMI ČÍSLICAMI
15 VEĽKÝ DRAVÝ VTÁK, ROBIL
16 ZAVÝJALA, OTLČ SA

Pomôcka

FLORET,SEJP
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (942)