SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 25112021

Prvý deň v škole prospel aj slovenskej ekonomike. Predaj školských potrieb stúpol o 80%, …tajnička.

Křížovkářský
ráj
SKRATKA SLOVA DETTO
ODDELENIE V NEMOCNICI
NATION UNIES (SKR.)
NÁLEZ
TAJNIČKA 1.DIEL
EVIDENČNÉ ČÍSLA VOZIDIEL
ZN. JOGURTOV
HUDOBNÍK S TRÚBOU
STARŠÍ TYP AUTA ŠKODA
Křížovkářský
ráj
ZAMAZAL
TAJNIČKA 3.DIEL
TYP VOZIDLA FERRARI
AFRICKÝ SLON
JUHOJUHOVÝCHOD (SKR.)
STARÁ SA
POUMÝVALO
MASA ĽUDÍ
VEĽKÝ DRAVÝ VTÁK
DOLÁM
MAL SI (BÁSN.)
MATERIÁL, PROSTRIEDOK NA OVINUTIE PORANENEJ ČASTI TELA
CITOSLOVCE PLAŠENIA
MENO ALBERTA
HLAS VRANY
INDIÁNSKA LOĎKA
ČESKÉ LODENICE (SKR.)
ZNAČKA PRE KILOMOL
ZÁKLADNÉ IMANIE (SKR.)
CITOSLOVCE NA POHÁŇANIE OŠÍPANÝCH
MURÁRSKE LYŽICE
PLAŠENIE SLIEPOK
ZN. JEDNOTKY OERSTED
ALICA (ZDROB.)
LÁMEM
SYMETRÁLA
ZVLEČENÁ HADIA KOŽA
EKVIVALENTNÝ OBYVATEĽ (SKR.)
CITOSL. RADOSTI
TAJNIČKA 2.DIEL
KRUPICOVÁ KAŠA (NÁR.)
Křížovkářský
ráj
POZNÁMKA
ŽĽAB NA KRMENIE DOBYTKA
SKVAPALNENÝ ROPNÝ PLYN
DRVILO NA PRACH
NÁDOBY NA KÚPANIE
INICIÁLKY HERCA MOKRÉHO
NEPLÚŽ
KYPRI PLUHOM
STAROEGYPTSKÝ POSVÄTNÝ BÝK
PLOŠNÉ MIERY
NASTAVÍ LADENÍM
PODĽA (ČESKY)
LEUKOCYT (SKR.)
VYUČOVACÍ PREDMET O HISTÓRII
RÓMSKY PARLAMENT (SKR.)
OTUPENO
LIEČIVO
OPER
OSTRIČ NA KOSU