SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 25112021

Manžel leží v posteli, má chrípku. -Drahá, až zomriem, budeš za mnou aspoň trochu smútiť ? -Pravdaže, drahý, veď vieš, že …tajnička!

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A OHMATAL (HOVOR.), KRSTNÁ MATKA (HOVOR.), MENO MONIKY
B ZN. JOGURTOV, TYP VESLA, ELEKTROENCEFALOGRAFIA (SKR. LEK.), OBYVATEĽ STAREJ ITÁLIE
C TAJNIČKA 1.DIEL, RÍMSKE ČÍSLO 16, STARŠIA ZNAČKA ŽILETIEK
D ZAISŤUJEM, BÚCHANIE, OVEĽA
E ROZĽAHLÁ ČASŤ RUSKA, MIHALNICA, NÁVRAT
F ZOVRETIE, NEPLATNÝ PRÁVNY AKT, NO, PREHLIADKA (HOVOR.)
G POHYB NOHOU PRI CHÔDZI, TAJNIČKA 2.DIEL
H POČÍTA, NARIEKAL (BÁSNICKY), VÝLUČOK OBLIČIEK, TESÁRSKA SEKERA
I POZÝVAŤ, PICHAJÚ ROHAMI, MOŽNO, PRAVDEPODOBNE, PRIBLIŽNE, MENŠIE OBCE

Zvislé legendy

1 EXEMPLÁR TEXTU ZÍSKANÝ PREPÍSANÍM, CEZ (ZASTARALE)
2 VLASTNIL SI, POUŽÍVAJ OTRAVU
3 EGYPTSKÁ BOHYŇA VOJNY, RASTLINNÝ A ŽIVOČÍŠNY ŽIVOT URČITEJ OBLASTI
4 OTÁČA, PREHŔŇAŤ VLASY
5 ZOSILNENÝ ČESKÝ ZÁPOR, POHYB OKA, VÝRASTOK NA SLIZNICI
6 OBRUBA ŠIAT, PYKAJ, OPYTOVACIE ZÁMENO
7 UDRELI NOHOU, PODRAĎOVACIA SPOJKA, HLINÍK (ZN.)
8 BÝV. MENA V NEMECKU, K, NA, LETECKÝ ÚTVAR (SKRATKA)
9 ZNAČKA KEKSOV, ODBORNE PREZERÁ
10 PÍSOMNÝ ZÁZNAM, JEDEN Z MUŠKETIEROV
11 KRIK, REVANIE, PRACOVAL S PLUHOM, SPOJKA
12 MENO AGÁTY, DRVIA NA MLYNE, NIE INÉ
13 ČAJOVÉ LISTY, HRDINSKÁ BÁSEŇ
14 ÚSTIE, KÔLŇA
15 HYDROXID SODNÝ (ZN.), EOSINOFILNÝ GRANULOCYT (SKR.), PREDLOŽKA VIAŽÚCA SA NA 2. PÁD
16 TYP SUZUKI, SUTINA, ROZRÝVAJ

Pomôcka

KLK
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (925)