SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

BABKA

Kúpil som si nový notebook a nechal som si ho vedľa postele na podlahe. Ráno si ho všimla babka a myslela si, …tajnička má 10 písmen.

TELUMAKLÔKŠ
PORADAŽORAE
RRJKOTROKTL
AÁSTGJTEROE
KÓLIAUYARPS
YÁBBABKAOAN
TODMKYMLCHKÝ
NBOAUVEOÁÁR
HRSBPTBIBBO
BUSTAOÁVAEH
FSROTÁIDALG
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (924)