SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 13102021

Po návrate z podnikového plesu sa chváli žena manželovi:

  • Všetko sa točilo okolo mňa!
  • …Tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A ČINITEĽ, DOPRAVENIE PROSTITÚTKY AŽ DO ZÁKAZNÍKOVHO BYTU, ŠPORTOVÁ POTREBA, PRUŽNÁ GUĽA NA HRANIE
B GANGRÉNY, ČISTIACI PROSTRIEDOK, SEVERNÉ MARIANY (MEDZINÁRODNÝ KÓD), ELEKTRONICKÁ POŠTA
C TAJNIČKA 1.DIEL, ZN. SÍRNIK ZLATNÝ, JAROK, PRIEKOPA
D GRÉCKY BOH VOJNY, NEPOVEDZ PRAVDU, LASICOVITÁ ŠELMA, SÚHLAS
E POPRUH (HOVOR.), SPEVAVÝ VTÁK, ŽLTOČIERNY VTÁK, PÁLENIE (BÁS.)
F FRANCOVKA, TLAK, TALIANSKA MINCA, POPLATOK ZA TOVAR
G TAJNIČKA 3.DIEL, POKROPIL
H PILOT, NERAST, PAPIER NA SKICOVANIE
I BETLEHEM, VLÁDZE, SEVEROAMERICKÝ INDIÁN

Zvislé legendy

1 CHEM. PRVOK (AT), CITOSL. RADOSTI
2 ZNAČKA POLIEVOK, BULHARSKÁ MENA
3 VYTEPÁVA, POLKRUHOVÝ VÝKLENOK STAVBY
4 MRAVNÝ ZÁKLAD, JAZDEC (ZAST.)
5 ZÁREZ, OPTICAL DATA NETWORK (SKR.), CHOĎTE (LAT.)
6 DRUH ČIAROVÉHO KÓDU, HLAS VRANY, ČASŤ HLAVY
7 BOLO POSTAVENÉ, VÝZVA K TICHU
8 RUSKÁ AUTOMOBILKA, ZNAČKA KEČUPU
9 NA INÉ MIESTO, DRVIACI STROJ
10 SMÚTOK (BÁS.), POSTRČÍ
11 VYTIAHNI MEČ, MUŽ, MANŽEL /HOVOR./, SNEMOVŇA NÁRODOV
12 IMPERATÍV SLOVA LIEZŤ, ZOHLO, KLUB ATLÉTOV
13 OMAMUJE (EXPR.), V RÍME 554
14 ÚRYVOK Z DIELA, MAČKA (DETSKY)
15 CLONILA, CITOSLOVCE BOLESTI
16 TAJNIČKA 2.DIEL, KNOKAUT (SKR.)

Pomôcka

NMA,KAVAL
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (902)