SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

RUKY

Greshamov zákon: Drobné záležitosti sa vezmú do rúk ihneď, dôležité sa …tajnička má 14 písmen.

ČAVORAPANM
ANRIMELOAA
DIEAZHECDR
UNCVRIIÍAK
BAEKODTYKÍ
ÁKBRUKYKLZ
KTLZRAAVÁA
VOIALARMŠR
JPTDDAOADN
INKOYKTROŠ
ALOKŠDAOPY
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (901)