SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 14092021

  • Koľko žil tvoj strýko?- 35 rokov, …tajnička.

Křížovkářský
ráj
CITOSLOVCE SMIECHU
NEURČITÉ MNOŽSTVO
6. SOLMIZAČNÁ SLABIKA
TEBE PATRIACA
RYBÁRSKA SIEŤ (ODBORNE)
PREDPONA S VÝZNAMOM KYSLÝ
VŔTAČKA ZN. HILTI (HOVOR.)
PRÍSLUŠNÍK IKAVSKÉHO NÁREČIA
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ORGANIZÁCIE
Křížovkářský
ráj
UMELÝ ČLOVEK
TAJNIČKA 1.DIEL
SKR. MENA JEŽIŠ
ČESKÝ SÚHLAS
MYSLENÉ PRIAMKY
ÚKRYT, ÚTOČISKO
INDIÁNSKY KMEŇ
RANA PO PICHNUTÍ HMYZOM
DÁVAL ZRNO DO ZEME
CITOSLOVCE POHROZENIA
OPAK NOVO
PREDLOŽKA S DRUHÝM PÁDOM (GENITÍVOM)
DETTO, ROVNAKO (SKR.)
STARŠIA ZNAČKA ŽILETIEK
TIELKO
ZNAČKA LYŽÍ
TEXAS INSTRUMENTS, AMERICKÁ SPOLOČNOSŤ VYRÁBAJÚCA ELEKTRONIKU
NA, PRI (NEM.)
RIADIACI ORGÁN (SKR.)
ZÁCHOD
PRÍŤAŽLIVÁ SCÉNA
FATIMIN MILÝ
PATRIACI LOLE
NÁZOV ČASOPISU
ZAISŤOVAL
KLUB ATLÉTOV
KTO SI (BÁSN.)
TAJNIČKA 2.DIEL
KAPROVITÉ RYBY
MALÝ DAR
FRANCÚZSKY A LATINSKÝ ZÁPOR
ODPADKY
Křížovkářský
ráj
TRVANLIVÉ ČAJOVÉ PEČIVO, SUŠIENKA
AKOŽE
STLM, ZMIERNI
ŽENSKÉ ODDELENIE (SKR.)
ZN. NAMÁČACIEHO PRÍPRAVKU
DETSKÁ TELEVÍZNA BÁBKA
ZANES
POSLEDNÝ DEŇ V MESIACI
EASY TRAVEL CARD
USPATÁ
HLINÍK (ZN.)
HREŠIL
AMISOV PRIATEĽ
GLAZÚRA
NIE HORE