SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

svadba

Už tretí raz som vydatá a zase …tajnička má 10 písmen…

AROTKARTZA
KÁVOZAKUAV
LUČČÁKRTŠE
ÔÍCHAASRPAA
KAŠTVORKAM
ŠLSVADBAAA
RAOAMHDLND
PBZRKADLOA
CUKORÁRLRK
STEHNOÁEOČ
AEOHORČICA
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (887)