SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 30072021

Riaditeľ istej firmy sa vráti domov zo služobnej cesty a manželka na neho vo dverách máva dámskymi nohavičkami:

  • Nepatria náhodou tvojej sekretárke?
  • Preboha, kde si ich našla?
  • Ja nie, …tajnička…

Křížovkářský
ráj
PROTIKLAD
HLAS VTÁKA
INIC. KRÍŽIKOVEJ
ČLEN KOMÚNY
TAJNIČKA 1.DIEL
CHYTILI (ZASTAR.)
PEČ
MALÁ FLAUTA
KRAJSKÁ ODBOROVÁ RADA
Křížovkářský
ráj
ODVEDENIE
TAJNIČKA 2.DIEL
MIZNI, TRAŤ SA
KROP
MENO GIBSONA
POMOC, PO ANGLICKY
BEZPRÁVNY ČLOVEK
DOMÁCE VTÁKY
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY (SKR.)
SÍDLO PANOVNÍKA
PEVNÁ ZOSTAVA JEDÁL
ZVINUTÁ LÁTKA
ODPRACUJ
VEĽKOOBCHODNÝ SKLAD
DOBELASA, JASNOMODRO
NIK
CITOSLOVCE ŽIAĽU
TU MÁŠ
KRÁTKY ŠPANIELSKY PLÁŠTIK
PREDLOŽKA
OSOBNÉ ZÁMENO
VEĽMI ZBILO
NEMECKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
DIORITOVÝ PEGMATIT
Křížovkářský
ráj
ZMETÁK
PODKOPLA
SKRATKA NEW YORKU
ZOSTAVOVATEĽ PUBLIKÁCIE
CITOSLOVCE POBÁDANIA
PORANÍTE
GANGRÉNY
ARABSKÝ KÔŇ
MENO IMRICHA
TOVAROVÁ ZLOŽKA
AVIVÁŽNY PROSTRIEDKOK
PROMOČNÁ SIEŇ
ZRAK
MAJETKY
MAJÚCE ČÍSLO 100
PRÁCE NESCHOPNÝ (SKR.)
TAJNIČKA 3.DIEL
TECHNICKÝ PREUKAZ (SKR.)
RAKÚSKA TIPOVACIA SÚŤAŽ
OBYVATEĽ STAREJ ITÁLIE
JEDNOTKA ELEK. PRÚDU
JAPON. BUDHIST. CHRÁM