SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 22072021

„Kto poctivo pracuje, ten sa musí mať dobre. Kto pracovať nemôže, ten sa musí mať dôstojne. Kto pracovať odmieta, …tajnička."

Křížovkářský
ráj
PROGRAMOVACÍ JAZYK
SOLMIZAČNÁ SLABIKA
V CELKU
PODMIENKOVÁ ČASTICA
PLOŠNÁ MIERA
TÝM SMEROM
ZBRAŇ I KLENOT
NÁSTROJ DREVORUBAČA
RODNÉ ČÍSLO
Křížovkářský
ráj
PATRIACE OTOVI
TAJNIČKA 1.DIEL
RÓMSKY PARLAMENT (SKR.)
LUX (ZN.)
OZUBNICOVÁ ŽELEZNICA (SKR.)
ČASTICA I PRIRAĎOVACIA SPOJKA
TAJNIČKA 2.DIEL
OSLAVNÁ BÁSEŇ
OBI
RÍMSKE ČÍSLO 95
VYSOKÉ NAPÄTIE (SKR.)
CITOSLOVCE UVAŽOVANIA
VYKOPÁVKA
KLINČEK NA ZAPÍNANIE ZVRŠKU OBUVI
ROZPRÁVKOVÝ STARÝ OTEC
POPLACH
OSOBNÉ ZÁMENO
ROZKLADANIE, ROZBOR LÁTKY
AHOJ, POZDRAV NA ROZLÚČKU
NASAL
RASTLINNÁ DROGA
MINISTERSTVO OBRANY (SKR.)
PRED KRISTOM, PRED NAŠÍM LETOPOČTOM (ANTE CHRISTUM - LAT. SKR.)
DRUH SYRA
NÁSTROJ NA KOSENIE
NIK
Křížovkářský
ráj
ŽENA (PEJOR.)
PROSTRIEDOK NA ČISTENIE OKIEN
OBCHODNÍK S NAFTOU
MENŠÍ HLODAVEC
PRELETENIE
KOSÍM
INŠPEKČNÁ PREHLIADKA (SKR.)
NEMECKÉ VOJENSKÉ JEDNOTKY
ÚSTREDNÁ RADA
DRUH STAVEBNEJ BUNKY
MPZ GHANY
KRUHOVITÝ NOSNÍK
PATRIACI AŤOVI
ORIENTÁLNE KORENIE
NEZÁVISLÉ FÓRUM (SKR.)
ŠTÍHLY TYP ČLOVEKA
ČESKÝ SÚHLAS
UCELENÁ ČASŤ TEXTOVÉHO CELKU
MENO OĽGY
CITOSLOVCE REZIGNÁCIE
DRUH CIRKEVNÉHO SPEVU
VLÁDCA EMIRÁTU
MAJÚCA JEDEN ÁR
OTÁČA