SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 21072021

Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Príkladom toho je manželstvo. Jeho výhodou je, že každé ráno ti prinesú raňajky do postele, nevýhodou, …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A NIŽŠÍ STUPEŇ KŇAZSKEJ HODNOSTI, TROPICKÉ OLEJNATÉ SEMENÁ, KEŠU, UDRELA NOHOU
B SORTA, STROJ NA VALCOVANIE, ODRAZENIE
C TAJNIČKA 1.DIEL
D MENO NEWTONA, MOSLIMSKÝ POZDRAV, TRESTNÝ ČIN (PRÁV.)
E REMENE NA KONSKOM POSTROJI, OPRATY (ZRIED.), PLÁTOK MÄSA, KANÁL
F OPRETÝ (POET.), VYJADRUJE VYLÚČENIE NIEKOHO, PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, RIEČNY KÔROVEC
G TAJNIČKA 2.DIEL, ŠTÁTNY ORGÁN (SKRATKA), AUTOMATIC.TELEF.UZOL /SKR./
H VZDIALIL SA LETOM, MUROVAŤ (NAR.), PREHŔŇAM VLASY
I LETCI, OCHABNUTIE, BÁSNICKY, ŽART (SLANG.)

Zvislé legendy

1 ZOMREL, ZBAV OSTRIA
2 KRÁČA SI, NIČÍ V OHNI
3 ČISTIČ MOTOROV, PRACÍ PRÁŠOK
4 POVRCH TELA, POLOTUHÁ FORMOVATEĽNÁ HMOTA Z MÚKY
5 ODDELENIE (SKR.), STOTINA DOLÁRA, EPHEMERIS TIME (SKR.)
6 OZNAČENIE ELEKTRODOMU, VYDÁVA SYKAVÝ ZVUK, SYKÁ (EXPR.), RÍMSKYCH 51
7 PILOT, MENO ROMANA
8 ZARIADENIE NA VYKUROVANIE MIESTNOSTI, POSÚCH
9 FRANCOVKA, ZNAČKA FRANCÚZSKEJ HORČICE
10 ZÁPASENIE SEČNÝMI ZBRAŇAMI, BALKÁNSKE JEDLO
11 MEDZINÁRODNÁ CYKLISTICKÁ ÚNIA, DROBNÉ A KRÁTKODOBÉ PREDMETY (SKR.), MENO ANASTÁZIE
12 ÚKON (KNIŽ.), DRUH USNE, INÝ VÝRAZ PRE TŔŇ
13 OBLIEKLO, MAJITEĽ PODNIKU (HOVOR.)
14 PLAVECKÝ ŠTÝL, DRUH LIKÉRU, KRÉTSKA PÁLENKA
15 NEODBORNÍK, TYRAN, UKRUTNÍK
16 DENNÍK V BÝVALEJ ČSR, ZNAČKA AKUMULÁTOROV

Pomôcka

SALAM
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (853)