SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 10062021

Jožko, ty si pod papučou? …Tajnička.

Křížovkářský
ráj
ČISTIACI PROSTRIEDOK NA NÁBYTOK
PODARÚNOK
LORD JUSTICE (SKR.)
PODNIK V TRENČÍNE
TAJNIČKA 1.DIEL
USADENÁ HORNINA
DÁ BOKOM
KRČMA /EXPR. /
ZNAČKA DETSKÉHO ŠAMPÓNU
Křížovkářský
ráj
ODPADKY
TAJNIČKA 3.DIEL
SEVERSKÝ ŠKRIATOK V PODOBE VYDRY
NEMECKÉ ŽENSKÉ MENO
ELEKTRÁREŇ NOVÁKY (SKR.)
OVOCIE NA SLIVOVICU
OŽUVALI
SITUÁCIA
JAPONSKÝ STRUNOVÝ NÁSTROJ
POTOMKOVIA
NEHOVORÍ PRAVDU
CITOSLOVCE HLASU ŽIAB
ZVYŠKY SPÍLENÝCH STROMOV
JAPONSKÝ KAPOR
VEĽKÉ PLOCHY SLANEJ VODY
RÍMSKYCH 99
CHAPLINOVA MANŽELKA
A INÉ (SKR.)
NEŽIVO
EURÓPSKY VEĽTOK
TAJNIČKA 2.DIEL
ZNAČKA LYŽÍ
STARÝ OTEC, DED
OBÚCHA NOHOU
CITOSLOVCE BOLESTI
Křížovkářský
ráj
DÁVAŤ NA NIEČO ZNAČKU
BOJOVÝ POKRIK
ČASŤ DŇA
SÚČASŤ ÉTERICKÝCH OLEJOV
VÝSTREDNÝ ÚČES
PODĽAHNE HNILOBE
ČISTIACI PROSTRIEDOK
CHABO
AMERICKÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICA
MEMBER STATES
IRÁNSKA MENA
EURÓPSKA NORMA (SKR.)
PATRIACI IVOVI
ADJEKTÍVUM (SKR.)
RÝCHLIK (DOPRAV.)
SKRATKA ČESKÉHO ROZHLASU
SEKAL
SPOJKA
TKANINA S INOU AKO PLÁTNOVOU VÄZBOU
INIC. HEREČKY PAUHOFOVEJ
EXTRAKT Z 23 BYLÍN NA DETOXIKÁCIU
FILMOVÁ ÚLOHA
TĽAPOL
KRAJEC CHLEBA