SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 10062021

  • Nazdar, Peter!

Počul som, že ti žena rozbila nové Porsche.

  • To áno.
  • A stalo sa jej niečo?
  • Ešte nie, …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A ČISTINA, SPOSOB VYJADROVANIA , USADENÁ HORNINA
B DÝZOVÝ STAV, ORIENTÁLNA FLAUTA, PITÍM POHLŤ, SLOVENSKÁ SOFTVÉROVÁ FIRMA
C TAJNIČKA 2.DIEL, AIR AMBULANCE NETWORK, KRÁTKA DĹŽKA
D PRVÝ LATINSKÝ PREKLAD BIBLIE, BUCHOL (HOVOR.), DRUH POVOZU
E OTVOR DO ÚĽA (HOVOR.), SKONZUMOVAŤ, POKRYL ROSOU
F ODZNAK, PO ANGLICKY, Z FONETICKY, CITOSLOVCE BOLESTI, PREDLOŽKA, BODAVÝ HMYZ, BLANOKRÍDLY HMYZ PODOBNÝ VČELE
G TAJNIČKA 3.DIEL, DOM KULTÚRY (SKR.), OBLEPENIE STIEN
H OBYVATEĽ ÍRSKA, CEZ, DRUH PAPAGÁJA, ZNAČKA MEGAKALÓRIE
I FRANCÚZSKA PREDLOŽKA, ŽENY S VEĽKÝMI OČAMI, KOSIL SI, ODRAZ ÚDEROM

Zvislé legendy

1 LIKVIDÁTOR POŽIARU, BAVLNENÁ LÁTKA
2 OČIVIDNE, ŽLTOHNEDÉ FARBIVÁ
3 ZBERBA, LAKOMO
4 OBYVATEĽ STAREJ ITÁLIE, BIELKOVINA V OBILÍ
5 NIMIS, PRÍLIŠ (SKR.), AKADÉMIA SPOLOČENSKÝCH VIED, RUSKÁ SKRATKA, ETHIOPIA NEWS AGENCY
6 STARŠIA DÁNSKA MIERA, CITOSLOVCE ZVUKU MUCHY, POĽNOHOSPODÁRSKA OLEJNATÁ RASTLINA
7 SLOVENSKÁ RIEKA, KONIEC (NEMEC.)
8 KRÁČAJÚCE, GRAVITÁCIA (ZEME)
9 PES (DET.), ZDRAVOT. POTREBA
10 TRYSK , KLOPAL
11 STREŠNÁ KRYTINA, DRUH IZOLAČNEJ LEPENKY, DRUH STREŠNEJ ASFALTOVEJ KRYTINY, ZOBNUTIE (ZRIED.), CHUMÁČ RASTLÍN
12 POSTAVA ÍRSKEJ MYTOLÓGIE, PLOŠNÉ MIERY, AMERICAN ALPINE INSTITUTE (SKR.)
13 RÝCHLOSŤ POHYBU, ZÁKONNÍK PRÁCE (SKR.), MINISTERSTVO OBRANY (SKR.)
14 RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL, RIADENÁ STRELA (SKR.), ORGANIZÁCIA PRE HOSPODÁRSKU SPOLUPRÁCU A ROZVOJ
15 ALTERNATIVE ENERGY NEWS, ZVÝŠENÝ TÓN A, TABULÁTOR (SKRATKA)
16 TAJNIČKA 1.DIEL, AMERICKÝ BOXER (MUHAMMAD, *1942)

Pomôcka

TRAS, UDU, ASK
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (832)