SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 04052021

Farár zvoní jednej slečne do bytu. Slečna: Anjelik, to si ty? Farár: Nie …tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A KLUB SLOVENSKÉ KULTURY (ČES.SKR.), INAM, INDE, PRAVOSLÁVNY OBRAZ, SÚBOJ
B PYTLIACKE NÁSTRAHY (ČESKY), MODIFIKÁCIE (ODB.), RACHOT, HLUK, KRÁČALO
C TAJNIČKA 1.DIEL, A PODOBNE (SKR.)
D NALIALA, SÚZVUK TÓNOV, ĎOBE ZOBÁKOM
E NAFUKOVACÍ VAK, NÁPLŇ TLAČIARNE , ÚRADNÍK SO SÚDNOU A POLICAJNOU PRÁVOMOCOU
F KOLEKTÍV ÚDERNÍKOV, FRIZÚRY, RUČITELIA NA ZMENKE
G TAJNIČKA 2.DIEL, ODRETÉ MIESTO
H ČALÚNENÁ ČASŤ NÁBYTKU, DRVÍME NA PRACH, ŠTVRŤ CHUDOBY,BRLOH
I VÍNNY DESTILÁT, BI, NÁSTROJE KOSCOV

Zvislé legendy

1 PREDMET PODOBNÝ LODNEJ KOTVE ALEBO SLÚŽIACI NA KOTVENIE, ETAPA
2 SÚKALI (ZASTAR.), DOPOČUTIA (HOVOR.)
3 ZELENOHNEDÝ ODTIEŇ FARBY, OPASOK
4 DOMÁCE ZVIERA, ČO ZASTAVUJE POHYB
5 NESÚHLAS, LESKLÝ NÁTER, CITOSLOVCE PRITAKANIA
6 ASOCIÁCIA DODÁVATEĽOV LIEKOV (SKR.), MENO AGÁTY, AUSTRÁLSKY PŠTROS
7 UROVNÁVAT VLÁKNA PŘEDIVA, RANA PO PICHNUTÍ HMYZOM
8 TROPICKÉ DREVO, OSTRÉ KORENIE Z DROBNÝCH PAPRIČIEK
9 PRIATEĽ (HOVOROVO), NOSÍ
10 FATIMIN MILÝ, DERIVÁT KYSELINY
11 PRÁZDNY ZNAK (SKR.), SUCHÉ VÍNO, MENO EMÍLIE
12 SKRATKA AMERICKEJ BURZY, CITOSLOVCE PLAŠENIA VTÁKOV, JEJ PATRIACA
13 DIAĽKY (BÁSNICKY), MATERIÁL SVIEČOK
14 UŠETRI, ZNAČKA BEZPEČNOSTNÝCH DVERÍ
15 PATRIACI ELOVI, ZAMOTANIE ČRIEV (LEK.)
16 PLAVIDLÁ, TAJNIČKA 3.DIEL

Pomôcka

ASE, ILEUS
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (809)