SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 07042021

Aký je rozdiel medzi zjavením a zázrakom? Zjavenie by bolo, keby sa vo vláde zjavil Duch Svätý a povedal im, že to robia zle. …Tajnička.

Křížovkářský
ráj
HLADKÁ PLOCHA (ZRIED.)
ŠÍRE POLE
ZNÍŽENÝ TÓN A
SKIN
TAJNIČKA 3.DIEL
OMÁM (EXPR.)
NAHLAS
PREJAVOVAŤ LÁSKU
OVLÁDA
Křížovkářský
ráj
OBRÁŤ
TAJNIČKA 2.DIEL
VÁNOK (BÁS.)
RUSKÁ KAPUSTNICA
DRUH PALMY
LÁTKA NA PODŠÍVKY
ŠITÍM OBRÚBIŤ
ZVÄZOK OBILIA
BAKALÁR TEOLÓGIE (SKR.)
ŽRDE
UTEKANIE
OSOBNÉ ZÁMENO
TAJNIČKA 4.DIEL
ZNAČKA OBJEKTÍVOV
OTLČ
OBÚCHA, OMLÁTI
NÁRODNÁ PRÍRODNÁ REZERVÁCIA (SKR.)
OPYTOVACIE ZÁMENO
NÍZKE NAPÄTIE (SKR.)
DRUH ČIAROVÉHO KÓDU
VESELÝ SKUTOK, VTIP
CHĽASTAJ (HOV.)
Křížovkářský
ráj
MORSKÝ KÔROVEC
KOPA SLAMY
OZNAČENIE DIABETICKÝCH VÝROBKOV
SLUŽOBNÁ CESTA
DRUH LYŽIARSKEHO VOSKU
LOCUS SIGILLI (SKR.)
PRÍSTROJ NA SNÍMANIE
ŠTÁTNA REZERVÁCIA
BIBLICKÁ HORA
THIRD WORLD EUROPEAN NETWORK (SKR.)
SÁCAL, DRGAL
ZNAČKA POLIEVOK
PÚŠTNY VIETOR (METEOR.)
SLOVESNÁ PREDPONA
KLUB NESPRAVODLIVO PLEŠATÝCH
MENO KONŠTRUKTÉRA FERRARIHO
RÓMSKA INICIATÍVA SLOVENSKA (SKR.)
TELEGRAF (SKR.)
VLASTNÝ HYENE
ŠĽAHÁ (EXPR.)
PYTLIACKE NÁSTRAHY (ČESKY)
Křížovkářský
ráj
INICIÁLKY HEREČKY TLUČKOVEJ
GRAFICKÉ ZOBRAZENIE RIEŠENIA ROVNICE
CITOSLOVCE POVZDYCHU
TAJNIČKA 1.DIEL
SKRATKA VYSOKEJ ŠKOLY
MLÁĎA TCHORA
MENO TIMOTEJA