SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 22022021

„Pán doktor, čo mám so srdcom?“ „Je veľmi oslabené, …tajnička.“

Křížovkářský
ráj
RYBÁRSKA POTREBA
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD USA
OBCHODNÁ TLAČ
ZÁHRADA S VINIČOM
TAJNIČKA 1.DIEL
MENO JOZEFA
ZAKLADAJ TKÁČSKU OSNOVU
ZAISŤOVALO
CITOSLOVCE OPOVRHNUTIA
Křížovkářský
ráj
INICIÁLKY HEREČKY TLUČKOVEJ
TAJNIČKA 3.DIEL
ČAJOVÁ RUŽA
CUDZIA PREDPONA NAD
SPOJKA
PREBÝVAL, KNIŽNE
CHÝR
MENO JOZEFA
RÍMSKYCH 501
NEISTO SA POHYBUJE
DLHÝ ČAS (HOVOR.)
POKOVAŤ
USADLOSŤ
Křížovkářský
ráj
RÍMSKYCH 1001
TRUCK LOAD (SKR.)
MALÉ PERO
SLADKÉ MLIEKO V TUBE
TELESNÁ VÝCHOVA (SKR.)
PREDLOŽKA
PLUK (ZAST.)
ÁZIJSKÝ ŠTÁT
ČESKÁ PLOŠNÁ MIERA
BÁSNICKÝ LITERÁRNY DRUH
LÁMKA
NANOVO, ZNOVA
Křížovkářský
ráj
DENNÝ ZÁZNAM LEKÁRA
VENUJEM
HUDOBNÝ NOSIČ
OHOVORIŤ (ZASTAR.)
LAKŤOM ŠŤUCHAŤ (SYN.)
AMERICKÁ METEOROLOGICKÁ DRUŽICA
SPOJKA
PEŇAŽNÝ ZISK
V TENISE REZANÁ LOPTA, FORHENDOVÝ AJ BEKHENDOVÝ ÚDER
EXISTOVALA
MENO TIMOTEY
CUDZOKRAJ. DRAVÝ VTÁK
ANTICKÝ HEREC
TAJNIČKA 2.DIEL
SLOVKO DOVTÍPENIA
Křížovkářský
ráj
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK (SKR.)
RUSKÉ UKAZOVACIE ZÁMENO
EKONOMICKÉ ODDELENIE
VYUČOVAL
N FONETICKY
FINANČNÁ POKUTA
AKOSTNÁ ZNAČKA
KANÁLOVÝ HLODAVEC
CITOSLOVCE TLIESKANIA