SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 08022021

  • Počuj drahý, susedka vravela, že na námestí akýsi šialenec strieľa po ľuďoch. …Tajnička?

Křížovkářský
ráj
JEDLO, POKRM (ZAST.)
PLÁŠŤ Z ŤAVEJ KOŽE, BEDUÍNSKY PLÁŠŤ
LUNAR ORBITER (SKR.)
VYROBIL LIATIM
TAJNIČKA 3.DIEL
CHOROBNÁ NESPAVOSŤ
DEDINSKÝ DOM
STRIEBORNIAK
ZNAČKA MYDLA
Křížovkářský
ráj
ČESKÉ DIVADLO, V KTOROM V ROKOCH 1965 AŽ 1967 VYSTUPOVAL KAREL GOTT
TAJNIČKA 1.DIEL
ČISTIACI PROSTRIEDOK
ANGL. SKR. ROPNEJ BURZY
PREDPONA S VÝZNAMOM ROVNAKÝ
ROH FRAKU
RELIKT VO VIDEOHRE XENOSAGA AND XENOGEARS
PÔVAB
SVETELNÝ EFEKT
PEVNÝ PODPAĽOVAČ
PATRIACI LOLE
IRACKÁ DĹŽKOVÁ MIERA
ŽRĎ NA VOZE
ZNÍŽENÝ TÓN G
VODNÁ RASTLINA
EKONOMICKÝ INŠTITÚT (SKR.)
DOSTATOK ČASU (ARCHAIC.)
LINKA DÔVERY
STROJ, NÁSTROJ NA LISOVANIE, PREŠ, TLAKOSTROJ
VYČKÁVAL
AKO (BÁS.)
REŠTITUČNÝ FOND (SKR.)
ZELENINOVÉ JEDLO
DRUH PODZEMNÉHO HMYZOŽRAVCA
CITOSLOVCE HNEVU
BIELY JAZDECKÝ KÔŇ
OBRAZ Z FAREBNÝCH KAMIENKOV
ODEJE, OBLEČIE
TENKÝ POVLAK
PRIPRAV PEČENÍM
Křížovkářský
ráj
PREDPONA AROMATICKÝ
OTÁZKA NA 2. PÁD
TAJNIČKA 2.DIEL
POVEL PRE KOŇA
ZARAZ
DVAKRÁT ZNÍŽENÝ TÓN A
INIC. HEREČKY POLNIŠOVEJ
PREVINENIE
POLICAJNÝ ZBOR (SKR.)
PRETO (SYN.)
TYP VZORKOVNÍKU FARIEB
OBMENA
PONÁRAJ
ODEVNÁ TVORBA (SKR.)
LIKVIDUJÚCI
VLASTNÍ
TÚŽBA PO MAJETKU
ÚTOK (KNIŽNE)
OMAMUJE (EXPR.)
MENO MONIKY