SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

kde

Ako sa začína privatizačná rozprávka? Kde bolo, …tajnička má 9 písmen.

ATSIRATIGBK
BTRTLAPOMAS
SUTANALLIRE
YTZMMEAVAIA
DMAOMPIČNKK
ÍPAKKDOEKÁS
MRNNTERLRDA
AAIAÉOÓAÍAD
RHRBKRVBŽNN
YAUEDRAKETA
PLINCOLNAEB
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (919)