SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 02112020

  • Ešte nikdy som nevidel toľko suchých húb ako v nedeľu.
  • Nehovor. Ty si bol v lese?
  • …Tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A ŠTÁTNY MAJETOK (SKR.), NEMECKÝ KONCERN, DIVÁN (ZASTAR.), RUSKÝ ĽAHKO ALKOHOLICKÝ NÁPOJ
B ČESKÁ PLOŠNÁ MIERA, PLATINOVOBIELY KOV, STRATA NA HMOTNOSTI TOVARU PRIRODZENÝM SPÔSOBOM, NAPR. VYSCHNUTÍM, MENO PRETEKÁRA LAUDU
C TAJNIČKA 1.DIEL, ZVÄZOK LISTÍN, SPISOV (LAT.)
D ČELO (ZASTAR.), PLEVA (ODB.), BOŽEKAŤ (HOVOR.)
E PATRIACA AŤOVI, ZDRUŽENIE PODNIKOV, OBCH. CENTRUM V BA
F ZBOHOM, AKADÉMIA VIED, PLANO, NEDOBRE, KROP, CHOLERA
G ZOZNAM VÝKAZ, CITOSLOVCE SMIECHU, TAJNIČKA 2.DIEL
H HMLOVÝ KRUH OKOLO MESIACA, KLADNE NABITÝ IÓN, KRÁČAM
I MIERNY BEH, SPLYNÚŤ (KNIŽ.), OSLOVENIE PANOVNÍKA VO FRANCÚZSKU

Zvislé legendy

1 NÁDEJ, VYHLIADKA, PRÍLEŽITOSŤ, HRADBY, VALY, OPEVNENIE, ÁZIJSKÝ SOKOLÍK, CUDZOKRAJNÝ DRAVÝ VTÁK
2 TRÁPIŤ SA (EXPR.), PREZÝVKA DIREKTORA
3 TALIANSKA ENERGETICKÁ SPOLOČNOSŤ, SAMOSTATNÁ ČASŤ TEXTU
4 ROZSIEVAL ZRNO, ZNAČKA JEDLÉHO OLEJA
5 TEKUTÝ KOLOIDNÝ ROZTOK, ZÁPIS MALEJ ŠACHOVEJ ROŠÁDY, ARITMETICKO-LOGICKÁ JEDNOTKA POČÍTAČA (SKR.)
6 OBIDVE, PESETA (SKR.), ZABRAŇUJ HORENIU, DUS
7 VÝŤAŽOK Z RASTLÍN, KRÉM NA TOPÁNKY (ZAST.)
8 PAVÚČICA Z ANIMOV. ROZPRÁVKY MAJA, ZAŤAŽ DAŇAMI
9 ŽLTOHNEDÉ FARBIVÁ, DLHOROČNÝ LÍDER SNS (JÁN, *1953)
10 MLÁĎA MAČKY, ROZDÁVAŤ RADOSŤ
11 HORSKÝ PASIENOK V ALPÁCH, ROČNÉ OBDOBIE, ŽREB
12 STAVITEĽ ARCHY, VZOREC OXIDU ZLATNÉHO, OSOBNÉ ZÁMENO
13 OBUVNÍCKY NÔŽ, ÚRADNÁ LISTINA
14 MENO VIKTÓRIE, STREDNÁ MÓDA
15 SPISY, AKTY, PO ČESKY, ZN. CUDZÍCH ÁUT
16 DÁVAŤ ZRNO ALEBO SEMENO DO PÔDY, VYJADRUJE VYŇATIE, VYLÚČENIE NIEKOHO, NIEČOHO

Pomôcka

ENEL
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (942)