SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 21102020

Z policajného spisu: „Muž sa pri zatýkaní bránil tak intenzívne, …tajnička.“

Křížovkářský
ráj
MAKETA, MODEL
AMPULKA (SKR.)
LITERÁRNE LISTY (SKR.)
DOMORODEC (ODB.)
TAJNIČKA 2.DIEL
TIBETSKÉ ZVIERA
VYKASTROVANÉ ŽREBCE
ÚMLUVA
VYSTAVUJ ÚČINKU PARY
POMOC: KOCHIA, KEA
OSOBNÉ ZÁMENO
TAJNIČKA 1.DIEL
OBUVNÍCKY LEP
IÓN (ČESKY)
VTÁČIE CITOSLOVCE
MRIEŽKA V SPORÁKU
VYSTAV ŽIARENIU
ROLOVACÍ (SKR.)
ČÍNSKY DRUH CITARY
ZNAČKA AUTOBAZÁRU
NEPLÚŽ
PLANO RASTÚCA RASTLINA
HĽA, PO RUSKY
Křížovkářský
ráj
SNEMOVŇA NÁRODOV
VYLÍČIM
PREDPOVEĎ
NOVOZÉLANDSKÝ PAPAGÁJ
OKRESNÉ MÚZEUM (SKR.)
KRVNÝ OBRAZ (SKR.)
LESNÝ KOLESOVÝ TRAKTOR (SKR.)
POSVÄTNÁ ŽIDOVSKÁ LITERATÚRA
STEPNÁ OVCA
PILULKA NA PODKOŽNÚ IMPLANTÁCIU
CITOSLOVCE REZIGNÁCIE
NEZBEDNÝ, SAMOPAŠNÝ CHLAPEC (HOVOR. EXPR)
VYTRHÁVA BURINU
PREHŔŇA VLASY
REŠTITUČNÝ FOND (SKR.)
EXISTUJEŠ
NÁRODNÝ PODNIK (SKR.)
VODNATÝ A ZÁSADITÝ SULFÁT MEDI
ODEV (BÁSNICKY)
ZAKALIL, ZAMÚTIL
NATIERAL MAZIVOM
INIC. HEREČKY PODZÁMSKEJ
ROZPÚČALI, MLIAŽDILI
TRPÁK (PEJOR.)
DROBNÝ ŠKODLIVÝ MOTÝĽ
TÝKAJÚCE SA LANE
NEDOBRÍ
Křížovkářský
ráj
PREDLOŽKA
ASOCIÁCIA ZAMESTNÁVATEĽ. ZVÄZOV
CITOSLOVCE POVZDYCHU
NÁRODNÁ GALÉRIA (SKR.)
TAJNIČKA 3.DIEL
OPERAČNÝ PROGRAM (SKR.)
PREVALOVAL
VRABEC ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ
ZBAVÍ FÚZOV
ATYPICKÝ VÝROBOK