SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

STENA

  • James!
  • Áno, pane?
  • Kopni do steny!
  • Prečo, pane?
  • …Tajnička má 12 písmen!

PASDOROLÁKY
AŇNTENIŠALF
ŽKOAYRMRTIC
BPŠRKSTAREC
ANRATOASLŠP
KEASTENAHTN
JYPÉIEVDOER
ALKVMAFIAAÁ
ZAÁAKVOTKAT
AVČELAAVANL
KSÝAKBARKŠO
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (891)