SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 16092020

Som pyšná na našu medicínu!!! Už 10 rokov nemaródujem! …Tajnička…

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A MAJÚ POVINNOSŤ, FUTBALOVÝ KLUB V EINDHOVENE, SPRÁVA ODOVZDANÁ NIEKÝM, STARŠIA DÁNSKA MIERA
B STROJÁRSKY PODNIK V ADAMOVE, MAJÚCA ČÍSLO 100, KOBYLA ČIERNA AKO VRANA, CITOSLOVCE CENGANIA
C TAJNIČKA 1.DIEL, ZLIATINA NIKLU, CHRÓMU A ŽELEZA, DIETLOVA HRDINKA
D ZOMIERA, ZÁHUBA, ODBORNÍK VO VODÁRENSTVE
E POSLUCHÁČ TECHNIKY, ŠPORTOVÉ PLAVIDLO, Z BOČNEJ STRANY
F KLEPANÍM STRASIE, BÝVALÁ PREDAJŇA OBUVI, NEPOTÁPAJ
G LÚPILI, RÝCHLIK (DOPRAV.), TAJNIČKA 2.DIEL
H NORIL, STARÁ MAMA, STARÁ MAŤ, STARENKA, STARKÁ, KRÍDLA (BÁS.)
I AVIVÁŽNY PROSTRIEDOK, OBYVATEĽ ÁZIE, POPICHAŤ ROHAMI

Zvislé legendy

1 VYHYNUTÝ DRUH SLONA, CUDZIA PREDPONA (OSEM)
2 OZNÁMIME ÚRADOM, NOSNÁ ČASŤ STRECHY
3 VÝHRADNÍ, MUŽI
4 NEPOCHYBNE, ZARUČENE, NEČUDO
5 SPOJOVACÍ VÝRAZ, NÁPIS NA HROBOCH, LACTOCOCCUS LACTIS (SKR.)
6 VÝZVA K TICHU, ŠVÉDSKE MUŽSKÉ MENO, LEN
7 ZOVRETIE, OPEČIATKUJ (HOV.)
8 MODRÝ BZUČIAK NAD JAZIERKOM, BABKA (DETS.)
9 DOMÁCE ZVIERA, ĽAHKÁ ŽENSKÁ KACABAJKA
10 ČASŤ KUCHYNSKEJ LINKY, PILOT
11 AKO (RUSKY), SLOVO ÚCTY V ÁZII, DROBNÉ A KRÁTKODOBÉ PREDMETY (SKR.)
12 MENO ANNY, VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, TYP PODNIKU
13 UROB DO ZÁSOBY, MRAVOUK
14 PREDPONA S VÝZNAMOM KYSLÝ, ŠÚCHAL
15 BELAVÁ, SINAVÁ (KNIŽ.), AUSTRÁLSKY MEDVEDÍK
16 STARÁ VESLOVÁ PLACHETNICA, ZAPCHAŤ

Pomôcka

PSV,CIN
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (925)