SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

výherné lúštenie-krížovka 21082020

Žiaci píšu slohovú prácu na tému: Výtvarné umenie v súčasnosti. Žiak má vyjadriť a vysvetliť pojem reliéf. Marienka píše:

  • …Tajnička.

POZOR SÚŤAŽ!! Ak sa chcete zúčastniť súťaže prosím najprv kliknite na tlačítko Prihlásiť sa.

Křížovkářský
ráj
VO SVOJOM BYTE
STUPEŇ CITLIVOSTI FILMOV
EKONOMICKÝ INŠTITÚT (SKR.)
TATARSKÝ BIFTEK (HOVOR.)
TAJNIČKA 2.DIEL
ANGLICKÝ SÚHLAS (ÁNO)
DETI (ZASTAR.)
NA KTORÝCH JE VYKONANÁ SEJBA
MENO OĽGY
POMOC: PSA
INFORMOVAŤ, INŠTRUOVAŤ, OBOZNÁMIŤ, OZNÁMIŤ
TAJNIČKA 1.DIEL
ZNAČKA PRÁŠKU NA PRANIE
AHA
BÝVALÝ PODNIK V TRENČÍNE
ROB RIEŠENIE
AHA, HĽA
SÚBOROVÝ FORMÁT
POHONNÉ LÁTKY (SKR.)
KRÁTER NA MESIACI
MNOHO
NÁMORNÝ LÚPEŽNÍK
POKRIK V CIRKUSE
DRUH PALMY
STAROGRÉCKI PRÍVRŽENCI FILOZOFICKÉHO SMERU
ŠPECIÁLNA ELEKTRÓNKA TELEVÍZORA
PREDLOŽKA
ORDERED LIST (SKR.)
SYMETRÁLA
VYČIARKNUTIE
KLUB ATLÉTOV
OSOBNÝ VLAK (HOVOR.)
LOSOSOVITÁ RYBA
OPYTOVACIE ZÁMENO
SEKÁ, RÚBE
BOĽŠEVICKÁ REVOLÚCIA
PRACOVNÁ SCHÔDZA
LÁTKA S VYPUKLÝMI PÁSIKMI
CITOSLOVCE ÚDIVU
PODRAĎOVACIA SPOJKA
EURÓPSKA NORMA (SKR.)
HVIEZDY PO ANGLICKY
POLYAMIDOVÁ LÁTKA
PLYNOSILIKÁT
MESTO V ANDALÚZII
TAJNIČKA 3.DIEL
RYTMICKÝ CELOK
Křížovkářský
ráj
SKRATKA SÚHVEZDIA JUŽNÁ RYBA
CUKR. VÝROBOK
BIBLICKÉ ŽENSKÉ MENO
YUKON TERRITORY (SKR.)
MENO EMÍLIE
OPAK KLAMSTVA
ELINKEINOELÄMÄN OPPILAITOKSET (SKR.)
HLINÍK (ZN.)
SLOVENSKÉ ÚSTREDIE KNIŽNEJ KULTÚRY (SKR.)
CUDZIE MUŽSKÉ MENO
DRUH TROPICKÉHO MRAVCA, ROD TROPICKÝCH MRAVCOV
ŠTÝL REČI