SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 30062020

Pred predajňou liehovín leží muž a okoloidúci sa ho pýta: „Prepáčte, to ste …tajnička?"

Křížovkářský
ráj
POSKOČENIE
HYBAJ
ČESKÁ PLOŠNÁ MIERA
CITOSLOVCE PREKVAPENIA
TAJNIČKA 2.DIEL
NÁZOV ČASOPISU
ZJEDOL (DETSKY)
NÁHRDELNÍK
DRUH DIÓDY
Křížovkářský
ráj
PARLAMENT
TAJNIČKA 1.DIEL
PLAVIDLO
STUPEŇ CITLIVOSTI FILMOV
PRVÁ ČASŤ ZLOŽENÝCH SLOV S VÝZNAMOM NOVÝ
KÔŇ PLAVEJ FARBY
ZOVRETIE
ZNAČKA ZÁMKOV
NÍZKE NAPÄTIE (SKR.)
STARŠIA KÁVOVINOVÁ ZMES
ÚRAD USA PRE VESMÍR
BOKOM
ZN. TELEKOMUNIKAČNEJ TECHNIKY
PREDPONA (ŽIV. PROSTREDIE)
ŠTATISTICKÁ METÓDA
POVIEVAJ
PÍSMENO GRÉCKEJ ABECEDY
RÍMSKE ČÍSLO 550
AFRICKÝ VEĽTOK
OKOVANÁ NÁDOBA, OKOVANÝ SUD
MENO PSA
POMOC: ALCATEL, FAKO
ZAVINOVAČKA
PRODUKT VČIEL
TIEŽ PO ČESKY (NÁR.)
SNOP Z VYMLÁTENÉHO OBILIA
SALO
EUROTUNNEL (SKR.)
JAPONSKÁ MOTORKA
OLEJ, PO ANGLICKY
ZÁŠKLBY SVALOV
UDREL (EXPRESNE)
VZOR, TYP
MODEL AUTA AUDI
STARŠÍ (SKR.)
TAJNIČKA 3.DIEL
BUJNÝ ČLOVEK (NÁR.)
VEDRO (HOV.)
PATRIACI EMOVI
AUTOMATIZOVANÝ OBCHODNÝ SYSTÉM (SKR.)
Křížovkářský
ráj
PREDLOŽKA S DRUHÝM PÁDOM (GENITÍVOM)
UNSERE ZEIT
EURÓPSKA BANKA (SKR.)
STĹPOVÁ SÁLA V APADANE
VOJENSKÝ ODDIEL (SKR.)
OBSAHOVO
TAMHĽA (HOV.)
STRIEBORNIAK
HLBOKÝ ŽENSKÝ HLAS