SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 08062020

Nikdy nenosím so sebou svoju výplatnú pásku. Keby som náhodou zomrel pri nehode, ľudia by si mohli myslieť, …tajnička!

Křížovkářský
ráj
CELÝ, ÚPLNY
ZÁSTUP
PRIMÁT
RUČNÝ TOKÁRSKY NÔŽ
MESTO V NEMECKU
HRDINA MAYOVIEK
ÚCTIVÁ ŽIADOSŤ
PRENOSNÝ OSOBNÝ POČÍTAČ
RUSKÉ UKAZOVACIE ZÁMENO
Křížovkářský
ráj
VYSOKÉ NAPÄTIE (SKR.)
TAJNIČKA 1.DIEL
KONIEC, PO ANGLICKY
TITUL INŽINIERA
KYSELINA RIBONUKLEOVÁ
FINANČNÁ POKUTA
ZAKORENENÝ
DRUH HORÚCEHO NÁPOJA
ZVUK STRUNY
NIE JE, SLENGOVO
UTEKANIE
SOLMIZAČNÁ SLABIKA
TAJNIČKA 2.DIEL
SKONZUMUJE
Křížovkářský
ráj
TELEGRAF (SKR.)
KRYT VOJAKOV
CHUMÁČ ZEME S KOREŇAMI (ČESKY)
PLÁPOLÁ
SEVEROZÁPAD (SKR.)
PIKANTNÉ JEDLO Z DROBNÝCH KÚSKOV MÄSA
PREDLOŽKA
NOR
CUDZIA PREDPONA NAD
KAINOV BRAT
NEHOVORÍ PRAVDU
ČESKÁ NÁRODNÁ RADA (SKR.)
ROBOTNÍK S ČAKANOM
VLASTNÉ JA
VO SVOJOM BYTE
AFRICKÁ ŽIHĽAVA, IZBOVÁ RASTLINA S PESTRÝMI LISTAMI
ZNAČKA DETSKÉHO ŠAMPÓNU
NÁRODNÉ DIVADLO (SKR.)
ROZUM
ÚSTREDNÁ VOLEBNÁ KOMISIA (SKR.)
BODKA (NÁR.)
PASCAL (ZN.)
SPRAV
POZNAL
RIADIACI ORGÁN (SKR.)
NAJVYŠŠÍ GRÉCKY BOH
Křížovkářský
ráj
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA (SKR.)
INICIÁLKY HEREČKY MAURÉRY
OSOBNÉ ZÁMENO
NATIERAL MAZIVOM
USADENINA (ROZTOKU)
SMEROM Z VNÚTRA
KADE (EXPR.)
RÍMSKYCH 51
VEDELA
AFRICKÝ JELEŇ
GÚĽANÍM POSÚVAL
DVAKRÁT ZNÍŽENÝ TÓN A