SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 05062020

Hodina slovenčiny. Deti majú písať sloh na tému: Som riaditeľom veľkej firmy. Všetci píšu, len Jožko sedí a obzerá sa. – Jožko, prečo nepíšeš? – pýta sa pani učiteľka. – …Tajnička!

Křížovkářský
ráj
KT. NEMÁ SCHOPNOSŤ HOVORIŤ
KONČATINY
TIME INTERVAL
PRVÝ PREKLAD BIBLIE
ZVIERACIE TUKY
PROSTRIEDOK NA ČISTENIE OKIEN
SILILI
ZOSTAVOVATEĽ PUBLIKÁCIE
POZÝVAJ
Křížovkářský
ráj
OPICA
TAJNIČKA 1.DIEL
SPLÁCHNI
TAMTIE (HOVOR.)
ANDREJ (DOM.)
NEPOTREBNÁ PRÍŤAŽ
PATRIACI K OJU
JEDOVATÁ RASTLINA HORKEJ CHUTI
ODBOROVÝ ZVÄZ STROJÁROV
OSLOVENIE ŽENY
HAD Z KNIHY DŽUNGLÍ
DOM KULTÚRY (SKR.)
TAJNIČKA 2.DIEL
REPRODUKČNÁ TECHNIKA
Křížovkářský
ráj
PÍSMENO Č
ORGANIZOVANÝ CELOK
DOLNÁ ČASŤ VLNOVKY
POPLACH
INIC. HEREČKY TOBIAS
ROB RIEŠENIE
NA TO MIESTO, TAM
DRUH MALIARSKEJ TECHNIKY
UTIERAME NA POVRCHU
EKOLOGICKÝ PRÍPRAVOK
STROM Z ČEĽADE VŔBOVITÝCH
POPEVOK
PLÁTAL
CIEĽ
ČAJOVÁ RUŽA
EMIROVA RÍŠA
ŠTÁTNA EVIDENCIA
PRIRODZENÉ SLADIDLO
VLNENÁ KABÁTOVÁ LÁTKA
ROKOVANIE
EUROCITY
PREDLOŽKA
TEPOVÁ FREKVENCIA (SKR.)
NIČOMNÍK
TYP VESLA
STANOVENÁ SUMA
ZNAČKA PRÁŠKOVÉHO DŽÚSU
Křížovkářský
ráj
ZNAČKA KVALITNEJ MÚKY
BÝVALÝ JEDNOTKOVÝ OBCHOD
OZNAČENIE VEĽKOSTI MODELOVEJ ŽELEZNICE
MLÁĎA SLIEPKY
VALUTY (SKR.)
ZNAČKA KEČUPU
VON, PREČ
ZVIAZANÝ SNOP
MENO ARTÚRA