SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 01062020

Svokra ide na výlet a predtým sa zastaví u zaťa na kávu. Zrazu pozrie na hodiny: „To už sú tri? Tak to musím hneď vyraziť, inak mi ujde vlak.“ Začne sa obliekať, keď v tom z izby vyrazí synček a než stihne otec mrknúť hovorí: „Babi, nemusíš sa ponáhľať, …tajnička!"

Křížovkářský
ráj
NEZOSTALO
MEGANIT (ZN.)
ČESKÝ ZÁPOR
HÁKLIVO
TAJNIČKA 3.DIEL
MORSKÉ PLESO
OVEĽA
PRÍTOMNOSŤ, SÚČASNOSŤ
CITOSLOVCE SMIECHU
Křížovkářský
ráj
KLUBOVŇA
TAJNIČKA 1.DIEL
SAPONÁT
ŽELEZ. SPRÁVA ČES. REPUBLIKY
MENO EDUARDA
CHOROBNÁ ZÚRIVOSŤ, ZÁCHVAT CHOROBNEJ ZÚRIVOSTI
POHONIČ KONÍ
PRIATEĽ, PO FRANCÚZSKY
OBRNENÝ TRANSPORTÉR (VOJ. SKR.)
MAJÚCI PRÁVO OPCIE
DRUH DISPLEJA
DELENO
PLSŤ (HOVOR.)
UNIVERZITA KARLOVA (SKR.)
TYP ČLOVEKA PODĽA PIGMENTÁCIE (MED.)
VZNÁŠAM SA VO VZDUCHU
EXISTOVALI
DIETLOVA HRDINKA
JEDNOTKA RÝCHLOSTI LODE ZA HODINU
TAM (NÁREČ.)
Křížovkářský
ráj
STARÝ MUŽ
ÍLOVITÝ NERAST
TAJNIČKA 2.DIEL
MENO EDUARDY
VEZMIME
RUSKÁ JEDNOTKA ZVLÁŠTNEHO URČENIA
VYSOKÉ NAPÄTIE (SKR.)
NÁSTROJ NA OSEV
TEN PO RUSKY
SOŠKA BÔŽIKA LÁSKY
BAREL
DVAKRÁT ZNÍŽENÝ TÓN A
OBIDVE
HUDOBNÁ ZNAČKA
URČIL
FINANČNÝ OBNOS
OBYVATEĽ RUMUNSKA
POĽNÁ MISKA
VYSTAVUJ ÚČINKU PARY
ČESKÉ NORMY (SKR.)
TAJNIČKA 4.DIEL
ROZRÝVAJ
KÓD MENY EMÚ
ORIENTÁLNY BICÍ NÁSTROJ
SLONIE OZDOBY
HMLA OKOLO MESIACA