SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 26052020

  • Deti, čo je to disciplína? – pýta sa pán učiteľ.
  • Prosím, keď na …tajnička.

Křížovkářský
ráj
ZÁKLADNÁ ČÍSLOVKA
BODAVÝ HMYZ
ŠTÁTNA EVIDENCIA
OBYVATEĽ OSTROVA
TAJNIČKA 1.DIEL
OBCHOD S NÁBYTKOM
PREZÝVKA ŽILINSKÝCH ŠPORTOVCOV
PRÍSLUŠNÍK NACISTICKEJ ORGANIZÁCIE SS
NEMOCNICA S POLIKLINIKOU (SKR.)
Křížovkářský
ráj
INIC. HERCA KASSAI
TAJNIČKA 3.DIEL
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD USA
ZNAČKA PRÁŠKU NA PRANIE
CITOSLOVCE OPOVRHNUTIA
TROCHA NAMOČ
MRAVNOSŤ
DRUH VEĽRYBY
ÚSTREDNÁ RADA
KEMPING (HOVOR.)
ÚNAVA, VYČERPANOSŤ
TRUĽO (PEJOR.)
BĽABOT (EXPR.)
Křížovkářský
ráj
KRVNÝ OBRAZ (SKR.)
REMIENOK NA KRKU ZVIERAŤA
MÍŇAL
SEKNUTIE
KYPRI ZEM
SLOVENSKÁ REPUBLIKA (SKR.)
ZNAČKA CIGARIET
DRUH TANCA
HRČA V DREVE
DVOJHLAVÝ SVAL (ANAT.)
AFRICKÝ VEĽTOK
VÔNE
ČAKÁ
UKAZOVACIE ZÁMENO
ZMES VIACERÝCH DRUHOV
TRVÁCA SUBTROPICKÁ RASTLINA
ZOŠTÍHLI POSTAVU
DÔVERNÝ POZDRAV
OBLEP, POOBLEPUJ
CIGÁN
ÁBELOV BRAT
ZNAČKA PRE KILOMOL
SNEŽNÝ MUŽ
KILOVÉ ZÁVAŽIE (HOVOR.)
PREZÝVKA SPEVÁKA M. ŽBIRKU
BRNENSKÝ ROZHLASOVÝ ORCHESTER (SKR.)
Křížovkářský
ráj
ČESKÁ PLOŠNÁ MIERA
UNION ARTIST (SKR.)
PRETEKY MIERU
TAJNIČKA 2.DIEL
EINSTEINOVE INICIÁLKY
OPATROVATEĽKA DETÍ V CUDZINE
KOCÚR, PO RUSKY
ČASŤ HORNEJ KONČATINY
AMERICKÝ BOXER (MUHAMMAD, *1942)