SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 25052020

Farár sa rozčuľuje:

  • Kostol prázdny, nikde nikoho, ani organista neprišiel. Kto dnes bude hrať?

Kostolník odpovedá:

  • …Tajnička.

 12345678910111213141516
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Vodorovné legendy

A ORAL, ŠÉF MAFIE (PREN.), TAMTEN
B PORANILA, OKRESNÉ OSVETOVÉ STREDISKO (SKR.), JUHOAMERICKÝ PAPAGÁJ, POČÍTA
C TAJNIČKA 1.DIEL, DETTO, ROVNAKO (SKR.), OBRAZ NAMAĽOVANÝ GVAŠOVÝMI FARBAMI
D PATRIACI NOROVI, ALKOHOLIK, NOTORIK (HOVOR.), CIELI
E STARŠIE NARKOTIZAČNÉ LÁTKY, ONUCA (ZASTAR.), POĽNÝ I LESNÝ HLODAVEC
F STÁVAL SA BIELYM, VRZNUTIE, DUNAJSKÝ VLHKÝ LES, BAHENNÝ VTÁK SŤAHOVAVÝ
G DRUH STAVEBNEJ BUNKY, JEJ PATRIACA, TAJNIČKA 2.DIEL
H NAMOTÁVALA, ŽIADATEĽ (KNIŽ.), KRÁĽOVNÁ KRÁSY
I LYŽIARSKY ZÁVOD , SÚVISIACI S AMOROM, ZNAČKA NÁKLADNÝCH AUTOMOBILOV

Zvislé legendy

1 HRUDNÉ, CITOSLOVCE VÝSTRELU
2 NESÚVISLÁ AL. NEZROZUMITEĽNÁ REČ (EXPR.), CHEMICKÁ ZLÚČENINA
3 FEBRUÁR, PO ČESKY, VÝKVET
4 BYSTRO, RÝCHLO, MALIARSKA HLINKA
5 INTERNET LINK EXCHANGE (SKR.), ZAVÝJAL, ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU (SKR.)
6 LETECKÁ SPOLOČNOSŤ CHILE, VODIČ TEPLA A ELEKTRIKY, HĽUZA POPÍN. RASTLÍN
7 ŠIKMO, BOKOM, ÚŽITKOVÁ RASTLINA
8 VLHKO, MOKROTA, SKONZUMUJEM
9 ÚŽITOK, NIE CHUDO
10 TÝM SMEROM, ĎALEKOHĽAD (HOVOR.)
11 PRACOVISKO V BANI, VODOROVNÁ ŠACHTA V BANÍCTVE, POLOHA V LEŽE, ČESKÝ SÚHLAS
12 RÁDIOAKTÍVNE ODPADY (SKR.), MAĎARSKÉ NORMY, NEZÁVISLÉ TELEVÍZNE VYSIELANIE (SKR.)
13 VÝSTREDNÁ ZÁBAVA, NESKÚSENÝ POUŽÍVATEĽ (HOVOR.)
14 NAVIATY SNEH, VZBUĎ ÚDIV
15 ZNAČKA OBJEKTÍVOV, NEJAKO
16 BLÍZKA RODINA (HOVOR.), PRÍPAD
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Klasická krížovka (886)