SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

stena

  • James!
  • Áno, pane?
  • Kopni do steny!
  • Prečo, pane?
  • …Tajnička má 12 písmen!

SBPRÍVESOKT
AMUOOMTPCHNR
KAALEŽUKEAÁ
IKÁDORKDMDV
TVKNIHAEIAA
AÁHSTENAKCJ
MDREVONREČA
UOVINIATERH
EDNKPANSTNO
NÝEROTKETED
PLAKSOPSAYA
Nevyhovuje? Vyberte si iné lúštenie: Obrázkové osemsmerovky (924)