SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 23082019

Cigáň sa spovedá:

  • Pán farár, ukradol som jedno vreco cementu a nie, nie, dva.
  • Tak jedno alebo dva?
  • …Tajnička.

Křížovkářský
ráj
TALIANSKA MINCA
ZNAČKA AUDIOKAZIET
SOLMIZAČNÁ SLABIKA
JEDNOTKA DRAHÝCH KOVOV
TAJNIČKA 2.DIEL
DÝZOVÝ STAV
PRÍVAL (BÁS.)
ZBROJNOŠ, ZRIEDKAVO
MAĎARSKÉ NORMY
Křížovkářský
ráj
ZBIERKA ZÁKONOV (SKR.)
TAJNIČKA 1.DIEL
TICHO (BÁS.)
LOPTA MIMO HRY
NEMECKÁ POLITICKÁ STRANA
KOORDINAČNÉ CENTRUM (SKR.)
POHYB NA LYŽIACH DOLU SVAHOM
HRANA (HOVOR.)
PROGRAMOVACÍ JAZYK
NAJVYŠŠÍ GRÉCKY BOH
OSOBNÝ POČÍTAČ (ANGL. SKR.)
ODSTRAŇUJE HLIEN Z NOSA
OKREM INÉHO (SKR.)
TLAČENICA (ZRIED.)
Křížovkářský
ráj
DEKADICKÉ TRIEDENIE (SKR.)
SIVOČIERNA VYVRETÁ HORNINA
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA
PESETA (SKR.)
SPRÁVA CEZ MOBIL (SHORT MESSAGE SERVICE)
V PORIADKU (HOVOROVO)
ČESKÉ NORMY (SKR.)
LETCI
INIC. HERCA JAKABA
MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY (SKR.)
SRDCOVNICA
OKREM (HOVOR.)
OTÁZKA K 6. PÁDU
AKOSI
KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A KULTÚRU (SKR.)
ODSKOČENIE
RÍMSKYCH 49
VYLIEVA, VLIEVA
OTÁZKA SPÔSOBU
POVSTANIE
TECHNICKÉ SLUŽBY
LÍSTOK (ZASTAR. , HOVOR.)
SLÁČIKOVÝ HUDOBNÝ NÁSTROJ
ODOBRATIE
ELECTRONIC ARTS
Křížovkářský
ráj
TORONTO SYMPHONY ORCHESTRA (SKR.)
KRÁČAM SI
JEDENKRÁT
DUŠA (FRANC.)
LITOVSKÉ PLATIDLO
TAJNIČKA 3.DIEL
PICHAL ROHAMI
BEŽNÁ OPRAVA (SKR.)
BIELIDLO
KRÁTKY ŠPANIELSKY PLÁŠTIK
VSKUTKU
SKLADBA PRE OSEM NÁSTROJOV