SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 24062019

Viete, čo je mužský ideál? …Tajnička.

Křížovkářský
ráj
HEKTOPASCAL (ZN.)
RIADIACI ORGÁN (SKR.)
OPAK HOMEOPATIE
ROZPRÁVKOVÝ SILÁK
TAJNIČKA 2.DIEL
AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ (SKR.)
ZABÁVAL SA
SÚČIASTKA VO VOZIDLE
JAZYK SLOVENSKÝ
Křížovkářský
ráj
VRESKOT, KRIK
TAJNIČKA 1.DIEL
OSOBNÉ ZÁMENO
RUSKÁ PREDLOŽKA (ZO)
OKRESNÉ MÚZEUM (SKR.)
OBLEP, POOBLEPUJ
TAJNIČKA 3.DIEL
AD ACTA (SKR.)
ZÁPIS
OPOJ SA ALKOHOLOM
KRYPTÓN (ZN.)
JEDENKRÁT
JEDNODUCHÝ NÁSTROJ
RÝCHLO (HUD.)
EURÓPSKA NORMA (SKR.)
NATRÚ EŠTE RAZ
DERIE
TYP PNEUMATIKY
SLIEĎ, PÁTRAJ
ČASŤ MOTORA
MOTOROV S PRIAMYM VSTREKOVANÍM PALIVA
NÁMORNÝ DÔSTOJNÍK
TYP AUTA ZN. CHEVROLET
NETRÁP, NETRÝZNI
Křížovkářský
ráj
NADÁVKA OTRHANÉMU ČLOVEKU
DIGIT. SIEŤ S INTEGROVANÝMI SLUŽBAMI
VŠELIČO
OSOBNÉ ZÁMENO
UŽÍVALA SI
VYRÁBAM PLETENÍM
OZN. KVALITY MÚKY
LIEČIVÝ ROZTOK
PRÍTMIE, POLOTMA
BÝV. SOVIETSKA TLAČOVÁ AGENTÚRA
LIPTOVSKÁ PRIEHRADA
AKOSI (BÁS.)
ČESKÁ POLITICKÁ STRANA
UVÁDZA ŤA DO OMYLU
KOSIL
CITOSLOVCE SMIECHU
JEDOVATÝ HAD
KLAVÍR (SKR.)
ŽIAK TRIEDY A (HOVOR.)
JAPONSKÝ OBRADNÝ ZÁPAS
60 KS V RUSKU
STAROEGYPTSKÝ POSVÄTNÝ BÝK, POSVÄTNÝ BÝK STARÝCH EGYPŤANOV