SME

Vadia Vám reklamy? Staňte sa Členom krížovkárskeho klubu.

krížovka 20092018

Odkaz od Mirky Lacovi: Laco, na stole máš dve palacinky. Zjedz …tajnička!

Křížovkářský
ráj
VZDIALENOSŤ SADENÍC
PRODUKT Z RUDY
RODINNÝ DOM (SKR.)
BOHOSLUŽ. RÚCHO KATOLÍCKEHO KŇAZA
TAJNIČKA 2.DIEL
PRI TEJ PRÍLEŽITOSTI
ODKROJA Z VRCHU
POSTOJ S MIERNE OHNUTÝMI KOLENAMI
LOTYŠSKÝ (SKR.)
Křížovkářský
ráj
SEVERSKÝ POZDRAV
TAJNIČKA 1.DIEL
POĽOVAČKA
LOW NOISE AMPLIFIER (SKR.)
BÝVALÝ EURÓPSKY ŠTÁT
TECHNICKÉ K. O. (BOX)
SPÁD
ZAČIATOK DŇA
FÚKAJÚ, KNIŽNE
DRUH ŽENSKÉHO ÚČESU
VCHOD
UDIERAJ
MENO OĽGY
ZNAČKA KOZMETIKY
TO ISTÉ (LATINSKY)
MALÝ ORCHESTER (SKR.)
ZOSKUPENIE TROCH KARIET
LETECKÉ KRÍDLO (SKR.)
JEDNOTKA CITLIVOSTI FILMOV
ENERGIE
IHLIČNATÝ STROM
POVEL PRE VOLA
Křížovkářský
ráj
ŽRĎ NA VOZE
OKRESNÁ SPRÁVA PÔŠT (SKR.)
FAKTÚRA
AUTOMOBILOVÝ LAK
CELKOVÁ HMOTNOSŤ VŠETKÝCH ORGANIZMOV ŽIJÚCICH V URČITOM OKAMIHU V BIOCENÓZE
DOBRÁ VÔĽA
OBYVATEĽ PREDNEJ ÁZIE, SEMITA
TALIANSKA PRSTOVÁ HRA
RÍMSKY OBRANNÝ ŠTÍT
901 RÍMSKYMI ČÍSLICAMI
DLHOTRVAJÚCA CHOROBA
SKUPINA CYKLISTOV
CITOSLOVCE POBÁDANIA
ÚZEMNÁ JEDNOTKA
POMOC: SCUTUM, HAJA, ORNÁT
ŠTÁTNA EVIDENCIA
ZDRUŽENIE REMESELNÍKOV
REZANÍM ODSTRÁNIM
RÍMSKYMI ČÍSLICAMI 1501
EČV OKRESU ČADCA
NEVESTA
RÍMSKYCH 999
ZN. KOZMETIKY
JEDOVATÝ TROPICKÝ STROM
CHEMICKÝ ODBORNÍK
SOKOLOVITÝ DRAVÝ VTÁK